Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottsága feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

 

A Poly-Art Alapítvány 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott „Kiadványok nyomdaköltsége” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 400.000 forint vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadom. A támogatás fennmaradó része – 200.000 forint – kifizethető.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – 15 nap

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester