Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottsága feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottsága a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester