Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése alapján – úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Érd, Béke tér 8/A.,IV. emelet 13. ajtószám (helyrajzi szám: 22552/10/A/13) alatti, 56 négyzetméter alapterületű, összkomfortos önkormányzati lakását szolgálati jelleggel, 2022. március 16-ától 2024. március 16-áig, de legfeljebb az Érdi Rendőrkapitányságnál fennálló szolgálati jogviszonya idejére Lakatos Nikolett részére, havi 44.800 forint + áfa bérleti díjért.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására 2022. március 16.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Csornai Károly

bizottsági tag

Csépán István

elnök