Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) számú önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Érd, Béke tér 5/B. IV. emelet 14. ajtószám (helyrajzi szám: 22552/6/A/29) alatti, 44 négyzetméter alapterületű, összkomfortos önkormányzati lakását szolgálati jelleggel, 2022. június 1-jétől 2024. június 1-jéig, de legfeljebb az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál fennálló munkajogviszonya idejére Győrfi Andrea munkavállaló részére. havi 35.200 forint + áfa bérleti díjért.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására 2022. június 1.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Csornai Károly

bizottsági tag

Csépán István

elnök