A Sport Bizottság az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó felhívás elfogadásáról szóló 6/2022. (III.23.) SB határozatának mellékletét akként módosítja, hogy a javaslatok benyújtási határideje: 2022. június 10. napja.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

 

 

 

Lengyel Péter

 

Csépán István

 

elnök

 

elnökhelyettes