Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2022. október 20-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

  1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására
  2. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
  3. Javaslat az érdi 13. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
  4. Egyebek

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Csornainé Romhányi Judit elnök

 

 

 

 

       Gregus László                                                                    Csornainé Romhányi Judit 

       bizottsági tag                                                                                      elnök