Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2022. december 08-ai zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

  1. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezési jogkörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyekről

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Csornainé Romhányi Judit elnök

 

 

 

 

 

 

 

       Gregus László                                                                    Csornainé Romhányi Judit 

       bizottsági tag                                                                                      elnök