Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Fenntarthatósági Bizottsága

 

3/2023. (II. 20.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Fenntarthatósági Bizottságának

2023. február 20-ai nyilvános ülés napirendjéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Bizottsága 2023. február 20-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1, A környezetvédelmi alap 2023. évi felhasználása

2, Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről

3, Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

4, Egyebek

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Andrasek Mónika elnök

 

 

           

            Andrasek Mónika                                                    Csornainé Romhányi Judit

                   elnök                                                                      jegyzőkönyv-hitelesítő