Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Fenntarthatósági Bizottsága

 

11/2023. (VI. 19.)

h a t á r o z a t a

 

a Virágzó érdi porta pályázat beadási határidejének meghosszabbításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Bizottsága a Virágzó érdi porta pályázat leadási határidejét meghosszabbítja 2023. június 30. napjáig.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Andrasek Mónika elnök

 

 

 

                      Andrasek Mónika                                     Csornainé Romhányi Judit

                                 elnök                                                     jegyzőkönyv-hitelesítő