Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Fenntarthatósági Bizottsága

 

5/2023. (IV. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Fenntarthatósági Bizottságának

2023. április 24-ei nyilvános ülés napirendjéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Bizottsága 2023. április 24-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

  1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2022. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól
  2. Az ÉTV Kft. tájékoztatója
  3. Egyebek

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Andrasek Mónika elnök

 

 

 

           

                      Andrasek Mónika                                                Csépán István

                                 elnök                                                     jegyzőkönyv-hitelesítő