Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Fenntarthatósági Bizottsága

 

6/2023. (V. 22.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Fenntarthatósági Bizottságának

2023. május 22-ei nyilvános ülés napirendjéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Bizottsága 2023. május 22-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

  1. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  2. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2022. évi működéséről
  3. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásáról
  4. Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2022. évi felhasználásáról
  5. A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása
  6. Érd Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiáját megalapozó akciótervei (SUMP, SECAP, ITVT, ZIFFA)
  7. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 156/2019. (VI. 27.) határozatának újbóli elfogadása
  8. Egyebek

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Csépán István elnök helyettes

 

 

 

                          Csépán István                                         Csornainé Romhányi Judit

                         elnök helyettes                                             jegyzőkönyv-hitelesítő