Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága

 

13/2023. (IV. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 2023. április 27-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2023. április 27-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

  1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Csornainé Romhányi Judit elnökhelyettes

 

 

 

 

Lengyel Péter

bizottsági tag

Csornainé Romhányi Judit

elnökhelyettes