Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága

 

14/2023. (V. 22.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 2023. május 22-ei nyilvános ülésének napirendjéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2023. május 22-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

  1. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési és támogatási szerződés megkötése
  2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
  3. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  4. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2022. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról
  5. A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása
  6. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
  7. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása
  8. Egyebek

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Gál Alex elnök

 

 

 

Csornainé Romhányi Judit

bizottsági tag

Gál Alex

elnök