Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

11/2023. (VI. 19.)

h a t á r o z a t a

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2023. június 19-ei

nyilvános ülésének napirendjéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2023. június 19-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

  1. A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása
  2. Tájékoztató a fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos tárgyalások eredményéről
  3. Egyebek

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Csornainé Romhányi Judit elnök

 

 

 

 

       Gregus László                                                                   Csornainé Romhányi Judit 

        bizottsági tag                                                                                     elnök