6/2023. (IV. 20.)

h a t á r o z a t a

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2023. április 20-ai

zárt ülésének napirendjéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2023. április 20-ai zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

  1. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezési jogkörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyekről

 

Határidő: azonnal

Felelős: Csornainé Romhányi Judit elnök

 

 

 

 

 

         Balla Imre                                                                        Csornainé Romhányi Judit 

        bizottsági tag                                                                                     elnök