1. NAPIRENDI PONT

 

Andrasek Mónika bizottsági elnök: Elmondja, hogy a pályázati felhívás 2021. június 10-én került meghirdetésre, melyre 11 érvényes pályázat érkezett. Ismerteti a pályázatokat, majd a tanácskozás után felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

„A Fenntarthatósági Bizottság – a „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – 2021. évben

  az I. kategóriában „Virágzó érdi porta” a következő ingatlantulajdonosokat díjazza

I.          helyezett Faragó Ilona

II.        helyezett Cserjés-Kopárdi Ildikó

III.       helyezett Sorbán Zoltán

Határidő: a díj átadására a rendeletben foglaltak szerint

Felelős: Andrasek Mónika, a Bizottság elnöke”

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság – titkos szavazással – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

2/2021. (VII.13.) FB

határozat

a „Virágzó érdi porta” elismerő cím odaítélésről

 

A Fenntarthatósági Bizottság – a „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – 2021. évben

 

az I. kategóriában „Virágzó érdi porta” a következő ingatlantulajdonosokat díjazza

I.         helyezett Faragó Ilona

II.        helyezett Cserjés-Kopárdi Ildikó

III.      helyezett Sorbán Zoltán

 

Határidő: a díj átadására a rendeletben foglaltak szerint

Felelős: Andrasek Mónika, a Bizottság elnöke

 

 

Andrasek Mónika elnök: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

A Fenntarthatósági Bizottság – a „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – 2021. évben

a II. kategóriában „Bőtermő érdi konyhakert” a következő ingatlantulajdonost díjazza

I.          helyezett Kónya Jánosné

Határidő: a díj átadására a rendeletben foglaltak szerint

Felelős: Andrasek Mónika, a Bizottság elnöke”

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság – titkos szavazással – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

3/2021. (VII.13.) FB

határozat

a „Virágzó érdi porta” elismerő cím odaítélésről

 

A Fenntarthatósági Bizottság – a „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – 2021. évben

a II. kategóriában „Bőtermő érdi konyhakert” a következő ingatlantulajdonost díjazza

I.         helyezett Kónya Jánosné

 

Határidő: a díj átadására a rendeletben foglaltak szerint

Felelős: Andrasek Mónika, a Bizottság elnöke

 

 

Andrasek Mónika elnök: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

A Fenntarthatósági Bizottság – a „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – 2021. évben

a III. kategóriában „Legszebb érdi utcafront” a következő ingatlantulajdonost díjazza

I.          helyezett Kertész Nikolett

Határidő: a díj átadására a rendeletben foglaltak szerint

Felelős: Andrasek Mónika, a Bizottság elnöke”

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság – titkos szavazással – 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

4/2021. (VII.13.) FB

határozat

a „Virágzó érdi porta” elismerő cím odaítélésről

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság – a „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – 2021. évben

 

a III. kategóriában „Legszebb érdi utcafront” a következő ingatlantulajdonost díjazza

 

I.         helyezett Kertész Nikolett

 

 

Határidő: a díj átadására a rendeletben foglaltak szerint

 

Felelős: Andrasek Mónika, a Bizottság elnöke

 

 

Andrasek Mónika elnök: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

A Fenntarthatósági Bizottság – a „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – 2021. évben

a IV. kategóriában „Legszebb érdi erkély, terasz” a következő ingatlantulajdonost díjazza

I.          helyezett Gyulavári Lajos

Határidő: a díj átadására a rendeletben foglaltak szerint

Felelős: Andrasek Mónika, a Bizottság elnöke”

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság – titkos szavazással – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

5/2021. (VII.13.) FB

határozat

a „Virágzó érdi porta” elismerő cím odaítélésről

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság – a „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – 2021. évben

 

a IV. kategóriában „Legszebb érdi erkély, terasz” a következő ingatlantulajdonost díjazza

 

I.         helyezett Gyulavári Lajos

 

 

Határidő: a díj átadására a rendeletben foglaltak szerint

 

Felelős: Andrasek Mónika, a Bizottság elnöke

 

 

Andrasek Mónika elnök: Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, megköszöni a jelenlétet és bezárja a Fenntarthatósági Bizottság rendkívüli ülését.

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság rendkívüli ülése 10:50 órakor ért véget.

 

k.m.f.

 

 

 

 

 

 

     Andrasek Mónika                                                                           Balla Imre

                  elnök                                                                           jegyzőkönyv-hitelesítő