1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2020. évi működéséről

 

 

Dr. Barabás Emőke Lakosság Szolgálati Irodavezető, Közterület Felügyelet Csoportvezető: A beszámolóban szereplő adatokat tudja csak felsorolni, azon kívül elmondaná, hogy nagyon jó a hatósági együttműködés az alapítvánnyal.

 

Lengyel Péter bizottsági tag: Kérdezi, hogy nőttek vagy csökkentek az ellátott állatok száma.

 

Böjtös Andrea Rita, a Sirius Alapítvány elnöke: Évről évre csökkent, viszont a fenntartás egyre többe kerül.

 

Fülöp Sándorné bizottsági tag: Kérdezi, hogy a hétvégi állat begyűjtés is tovább működik-e.

 

Böjtös Andrea Rita, a Sirius Alapítvány elnöke: Természetesen igen.

 

Macsotay Tibor, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke: Megköszöni, hogy az alapítvány azonnal intézkedik, ha a polgárőrség jelez, vagy segítséget kér.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Kérdezi, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás elég-e, fedezi-e a kiadásokat.

 

Böjtös Andrea Rita, a Sirius Alapítvány elnöke: Többször beszélt már erről Polgármester Úrral, az üzemeltetési részét fedezi, az állatok ellátása már nehézkesebb.

 

Lengyel Péter bizottsági tag: 18.870.000,- Ft.

 

Csépán István bizottsági tag: Kérdezi, hogy lehet-e attól tartani, hogy az újonnan beköltözők létszáma miatt szükség lesz a telep bővítésére.

 

Böjtös Andrea Rita, a Sirius Alapítvány elnöke: Reményeik szerint nem, mert valóban csökkenek a számok, illetve a felelős állattartók száma nő, illetve az ivartalanítási program is nagyon sikeres.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Kérdezi, hogy szükség van-e a telep korszerűsítésére. Kéri a képviselőtársakat, hogy a jövő évi költségvetésbe kerüljön bele a telep felújításának támogatása.

 

Böjtös Andrea Rita, a Sirius Alapítvány elnöke: A karbantartás saját forrásokból történik, a tetőfelújítás támogatókkal, önkéntesekkel, csak anyagköltséget kellett fizetni. A kormányzattól is kaptak 2.000.000,- Ft-ot.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Köszöni a beszámolót.

 

Balla Imre elnökhelyettes:Szavazásra teszi fel a „Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2020. évi működésérőlnapirendre vonatkozó alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány beszámolóját az ebrendészeti telep és állatmenhely 2020. évi működéséről.

Határidő: határozat közlésére - azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

 

2/2021. (IX.27.) FB

állásfoglalás

 

az ebrendészeti telep és állatmenhely 2020. évi működéséről szóló beszámolóról

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja a beszámoló elfogadását a Közgyűlésnek.

 

A Bizottság a fenti állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Tartózkodik

Takács Éva

Távol

Fülöp Barbara

Igen

         

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. új ügyvezető igazgatójának bemutatkozása (szóbeli)

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Felkéri Dr. Csókai Viktort, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a bemutatkozásra.

 

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy ez év február óta az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Vegyészmérnöki diplomája van, gyógyszerkutatásból doktorált, 15 éve foglalkozik hulladékgazdálkodással, technológiafejlesztéssel, újrahasznosítással. Nagy kihívást lát az új feladatában, a közszolgáltatásban, de ezt is meg tudja majd oldani. A begyűjtött hulladék saját feldolgozása nem megoldott, sajnos Pusztazámorra kell hordani a hulladékot, ami a legdrágább lerakóhely. Csak a zöldhulladék lerakása megoldott helyi viszonylatban, a többire alvállalkozók bevonása szükséges. Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. működése nem csak Érdet, hanem Budaörstől Nagytarcsáig az M0-ás vonalában látják el feladataikat. A Duna másik oldalán lévő települések hulladékait olcsó lerakóba tudja irányítani, de a Duna innenső részéről már nem éri meg oda vitetni, mert az sok időt vesz igénybe, ami magától a begyűjtéstől venné el az időt, a közszolgáltatás pedig összeomlana. Tervben van, hogy egy nagy hulladékgazdálkodó regionális központ alakuljon Érden. Várhatóan jobbak lesznek a számok, mint eddig voltak Idén háromszor változtattak elszámolást, adatszolgáltatásból élnek az NHK-tól kapják a pénzüket, nehéz, de megfelelnek.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Kérdezi, hogy Budaörs megy vagy marad.

 

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Még nem tudják, a társulásból kiváltak, nem az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. a  közszolgáltató, mivel még nincs szerződés, akár az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. is lehet a közszolgáltató, de Budaörsöt nem gazdaságos megtartani.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Kérdezi, hogy a tuja és fenyőágak továbbra sem kerülnek leszállításra.Kéri, hogy kerüljön be a Közgyűlés elé, hogy az Alsó utcában a közterületi zöldhulladékot, leveleket ne saját zsákban kelljen gyűjteni az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője javaslata alapján.

 

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője: A fenyőelszállításra kerül, külön rendelet kell a közterületi zöldhulladék elszállításáról, ha utasítást kap, akkor külön fogja kezelni.

 

Somogyi Tamás, az ÉKFI Intézményvezetője: Elmondja, hogy az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. és az ÉKFI kapcsolata nagyon jó, rugalmasan kezelik a felmerülő problémát, a szervezetek kisegítik egymást. Pontosítaná, hogy van a lakosság által megtermelt zöldhulladék, illetve a közterületen megjelenő zöldhulladék, ami elszállítása nem az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. dolga. Az illegálisan kirakott zöldhulladék megszüntetése miatt sok egyeztetés történt, ami megpróbálja ezt az anomáliát megszüntetni. Messze meghaladja az egy ingatlanra elszállítandó mennyiséget, ez a hulladék kerül ki a közterületre, ezt a problémát rendezni kell.

 

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Kezelni kell az ingatlanról kitett illegális hulladékot is, nem megoldás, hogy állandóan csak elszállítva legyen.

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: Szerinte parttalan a kérdés kör, ez a bemutatkozás már a hulladékszállításból hulladékgazdálkodási téma lett.

 

Balla Imre elnökhelyettes: A rendeletmódosítás miatt kapcsolódik a téma.

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: Szerinte ez egy nagyobb téma, amiről bővebben kell beszélni.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: A Teréz utca felső részéről nincs zöldhulladék elszállítás, azt elviszik az alsó részre, köszöni Somogyi Tamásnak, illetve az ÉKFI-nek, hogy ezt a problémát is megoldja. Jelenleg csak a Zöldhatár Kft. veszi át a zöldhulladékot. Rögzíteni kell, ki hogy viszi el a hulladékot, ki a felelős a hulladék megszüntetéséért. A lakók nem fogják egymást figyelni, hogy mikor ki rakott ki illegális hulladékot.

 

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője: A lakó felel érte, követni kell az önkormányzati rendeletet, a képviselő a lakosságot szolgálja, nem a lakókat. Politikusgyilkos, de valahogy rendet kell tenni.

 

Somogyi Tamás, az ÉKFI Intézményvezetője: A szabályozásban le van fektetve, hogy mikor, mennyit és mit kell elszállítani. Általány díjért van megoldva az összes hulladék elszállítása, de ezeknek véges határa van. Az üzemméreten nem tudnak átlépni.

 

Fülöp Sándorné bizottsági tag: Kérdezi, hogy a társasházaknak miért kell külön fizetni, nem kaptak annyit, mint a kertes házak.

 

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője: A társasház a többlet zsákokért fizetett, az alapot ingyen kapták.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Megköszöni a kérdéseket és válaszokat.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a „Tisztítsuk meg az Országot!” címmel kiírt pályázaton történő részvételre

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Elmondja, hogy ez egy gördülő pályázat ezen már elindult az önkormányzat, októberben lesz az eredményhirdetés. Illegális hulladék elszállításra használható, a kiírás szerint nem használható fel a közbeszerzés, amivel kiválasztják a megbízandó szolgáltatás az illegális hulladék felszámolására, ezért kéri Polgármester Úr, hogy az ehhez szükséges 2 millió forintot biztosítsák, amivel kiírható a feltételes közbeszerzés, nagyon rövid a határidő.

 

Fülöp Sándorné bizottsági tag: Elmondja, hogy olvasta, hogy 620 köbméter szemétről van szó, ami 8 területet érint. Kérdezi, hogy melyek ezek a területek. Kérdezi, hogyha nyer az önkormányzat a pályázaton, akkor idén el lesz számítva.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Nem tudja a pontos területeket.

 

Kovács Nikolett Pályázati Csoportvezető: Elmondja, hogy az önkormányzatnak volt már ilyen megnyert pályázata, a kollégái mérték fel a hulladék mennyiséget, a pályázatba be kellett írni egy körülbelüli mennyiséget, helyrajzi számok vannak meghatározva, Ófalu, Sulák patak, Gulyás tan. Október 6-án lesz eredményhirdetés és november 30-ig el is kell szállítani. 37 millió forintra lett a pályázat benyújtva, ennek feltétele a közbeszerzéshez szükséges 2 millió forint megléte.

 

Fülöp Sándorné bizottsági tag: Kérdezi, hogy a Fundoklia, a Tárnoki úti kiserdő, az M7-es túloldalával mi lesz.

 

Kovács Nikolett Pályázati Csoportvezető: Sajnos az előző kiírásnál a területek publikusak voltak, ezért megsokszorozódott az előzőleg felmért mennyiség.

 

Fülöp Sándorné bizottsági tag: 2019-ben teljesen meg lett szüntetve az illegális hulladék, a környezetvédelmi alapból ezért nem fogyott el az arra elkülönített keret.

 

Lengyel Péter: Kérdezi, hogy ez a 2019-es alap.

 

Fülöp Sándorné bizottsági tag: Igen, ez az illegális hulladékra lett elkülönítve, az ÉKFI-nek lett átcsoportosítva.

 

Lengyel Péter bizottsági tag: Andrasek Mónika elnökasszony ígérte, hogy utána jár, mi lett a megmaradt környezetvédelmi kerettel. Ki kell deríteni, hogy mi lett a kerettel, bár a zárszámadás már megtörtént. Kérdezi, hogy a hulladékot össze is kell szedni, vagy egyben van.

 

Kovács Nikolett Pályázati Csoportvezető: Már kupacokban vannak, géppel szedhető össze.

 

Lengyel Péter bizottsági tag: A TeSzedd! akció keretében a civil szervezettel érdemes egyeztetni.

 

Kovács Nikolett Pályázati Csoportvezető: Ha a 620 köbmétert meghaladja a hulladék, a maradékot saját költségen kell elszállítani.

 

Fülöp Sándorné bizottsági tag: Kérdezi, hogy hol lehet megnézni a pályázatot.

 

Kovács Nikolett Pályázati Csoportvezető: Az EKR oldalán, 1 héten belül meg fog jelenni. November 30-ig szerződést is kell kötni, és el is kell számolni.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Kérdezi, hogy Ófalu melyik részén lesz.

 

Kovács Nikolett Pályázati Csoportvezető: Nem tudja pontosan.

 

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Közszolgáltató lehet csak a szerződő fél.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Szavazásra teszi fel a „Javaslat az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a „Tisztítsuk meg az Országot!” címmel kiírt pályázaton történő részvételre” napirendre vonatkozó alábbi határozati javaslatot

 „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat részt kíván venni az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt 2021. évben megvalósítandó I. ütem című pályázaton.

Tekintettel arra, hogy a pályázat az illegális hulladék felszámolásával megbízni kívánt szolgáltató kiválasztásához szükséges feltételes közbeszerzési eljárás díjazását nem tartalmazza, a Közgyűlés az ehhez szükséges forrást az önkormányzat 2021. évi költségvetése általános tartalék terhére biztosítja. Az eljárásra biztosítandó fedezet tervezett összege: bruttó 2 millió forint.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

 

3/2021. (IX.27.) FB

állsáfoglalás

 

 az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a „Tisztítsuk meg az Országot!” címmel kiírt pályázaton történő részvételről

 

A Fenntarthatósági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Közgyűlésnek.

 

A Bizottság a fenti állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Tartózkodik

Takács Éva

Távol

Fülöp Barbara

Igen

         

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.

 

Csépán István bizottsági tag: Kérdezi, hogy az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. hány féle tarifával dolgozik. Diósdon a zsák olcsóbb.

 

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Mert ott van kukában történő gyűjtés is, amit hetente szállítanak el.

 

Csépán István bizottsági tag: Érden is ki lehetne tenni a zsákot.

 

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ki lehet, csak nem lesz elszállítva. Diósd város más rendeletet alkotott a hulladék elszállítására.

 

Csépán István bizottsági tag: Akkor ezt a rendeletet kell átültetni Érd tekintetében is.

 

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem ajánlatos, mert minél nagyobb egy város, annál kevésbé lehet minden nap zöldhulladékot gyűjteni. Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.flottájában 40 jármű van, amik minden nap használatban vannak, Ha ki lenne terjesztve a szolgáltatás, az a másik rovására menne, főleg, ha arra nincs plusz forrás.

 

Csépán István bizottsági tag: Kérdezi, hogy hogyan lehet kiküszöbölni, hogy az érdi lakos egy diósdi lakó által minden 4. zsák ingyen legyen, mivel nekik csak 303 forint a zsák.

 

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője:: Sehogy, annyi más fontosabb, gazdaságosabb üzemeltetési kérdés van, hogy ez elenyésző probléma, amivel ráér foglalkozni. Egyszerre mindent nem tud megoldani.

 

Csépán István bizottsági tag: Kérdezi, hogy akkor a helyi rendeletet kell módosítani.

 

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem módosítani kell, hanem egy teljesen újat kell alkotni.

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: Párhuzamot szeretne vonni, a BUBI újra lett tervezve, az egy közszolgáltatás, hasonló, mint ez, mind a kettő fenntarthatóság, a BUBI 2 használatban sokkal többet hoz, minden rekordot megdönt, az ilyen tételeket kihúzták és csak a fontosabb dolgokkal foglalkoztak. A rendszer úgy is veszteséget termel, de legalább használják a rendszert. Az a problémája, hogy a hulladékszállítás a fő téma, pedig a hulladékgazdálkodás fontosabb kérdés. Pl. utcánként egy nagy komposztáló telepítése.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Siófokon 100 forint egy zsák, Érden is inkább kedvezményesebb ár kellene, akkor az emberek inkább gyűjtenék abba, mint, hogy ki tegyék fekete zsákban, vagy illegálisan.

 

Lengyel Péter bizottsági tag: Még mindig a szállításról beszélnek, pedig meg kell próbálni a lakók szemléletét formálni, tudatosabbá tenni a hulladékkezelést.

 

Csépán István bizottsági tag: Szerinte az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft-nek kellene egy saját hulladékkezelő udvar, ami az összes hulladékot tudja kezelni.

 

Dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az önkormányzat tervei között szerepel egy Regionális Hulladékgazdálkodási Központ építése, ami az összes hulladékot tudja majd kezelni.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Megköszöni a jelenlétet és bejelenti, hogy amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság nyilvános ülését bezárja és zárt ülés keretében folytatja tovább a munkát.

 

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság nyilvános ülése 17:00 órakor ért véget.

 

k.m.f.

 

 

 

 

 

 

              Balla Imre                                                                             Lengyel Péter

             elnökhelyettes                                                                 jegyzőkönyv-hitelesítő