1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződésátruházásra vonatkozó kérelmének elbírálására

 

Csépán István elnök: A Múzeum sétányon alakult egy kávézó, melynek üzemeltetője megkereste a várost, hogy a bérleti szerződésben bérlőként az egyéni vállalkozása helyett az All Star Coffee Korlátolt Felelősségű Társaság léphessen.  Falusi Ferenc bizottsági tag jelezte távollétét, kérte, hogy tárja bizottság elé elképzelését, hozzájárul az átruházáshoz, nem biztos, hogy javasolná a székhelyhasználatot. Utánajárt, a székhelyhasználatot az Önkormányzat bármikor vissza tudja vonni.

 

Kocsner János bizottsági tag: A székhelyhasználattal nem ért egyet.

 

Dr. Bolváry-Vild Éva, a Jogi Csoport munkatársa: A székhelye már be van jegyezve, telephelyként kérte a Felső u. 3. számot.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetesen hozzájárul, hogy Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó helyett a bérleti szerződésbe bérlőként az általa és férje, Bar Roland által alapított gazdasági társaság, az All Star Coffee Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Ilona utca 60., B épület; cégjegyzékszáma: 13-09-215918; statisztikai számjele:27468285-5610-113-13; adószám: 27468285-2-13; képviselője: Bar-Hegedűs Anita ügyvezető) szerződésátruházással belépjen.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az All Star Coffee Korlátolt Felelősségű Társaság a 2030 Érd, Felső utca 3. alatti ingatlant telephelyként bejegyezze.

Határidő:        szerződés aláírására 60 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellet taz alábbi állásfoglalást hozta:

32/2021. (XI. 22.) GB.

állásfoglalás

 

az érdi 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos szerződés átruházásra vonatkozó kérelem elbírálásáról

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az érdi 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos szerződés átruházásra vonatkozó kérelem elbírálásáról szóló határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Tartózkodik

Gál Alex

Távol

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 2030 Érd, Kerülő utca 37. (helyrajzi szám: 23787) és a Kerülő utca 39. (helyrajzi szám: 23788) szám alatti ingatlanok megvásárlására

 

Csépán István elnök: Ismerteti az előterjesztést, kérdésekre válaszolnak. Felkérte Balogh Csabát, az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy vegyen részt az ülésen.

 

Balogh Csaba, az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A tulajdonossal egyeztetett, véleménye szerint reális az ár. Kérte, hogy kár ne érje a romákat. Támogatják a döntést.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Milyen összeg van még erre a Modern Városok Program keretében?

 

Csépán István elnök: Kb. kétharmad résznél vagyunk, még kb. 20 millió forint rendelkezésre áll. Ismerteti az I. számú határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat – a Modern Városok Programban meghatározott célok elősegítése érdekében – megvásárolja a Majsai Ferenc kizárólagos tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartás szerint Érd, belterület, 23787 helyrajzi számú, természetben a 2030 Érd, Kerülő utca 37. szám alatt található, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 225 m2 területű ingatlant 23.400.000,- Ft, azaz huszonhárommillió-négyszázezer forint vételárért. A teljes vételár kifizetésének feltétele a tehermentes ingatlan-nyilvántartási állapot megléte.

Az ingatlan vásárláshoz szükséges költségvetési fedezet a Modern Város Programból a GF/SZKF/1046/11/2017 számú, 2017. december 20-án kelt „Ófalu – Duna parti gyógy-sport-illetve kulturális turisztikai beruházás, valamit Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” támogatói okirat alapján kerül biztosításra.

Határidő:        a szerződés aláírására – értékbecslés érvényességi idején belül

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

29/2021. (XI. 22.) GB.

h a t á r o z a t

 

a 2030 Érd, Kerülő utca 37. (helyrajzi szám: 23787) szám alatti ingatlan megvásárlásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat – a Modern Városok Programban meghatározott célok elősegítése érdekében – megvásárolja a Majsai Ferenc kizárólagos tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartás szerint Érd, belterület, 23787 helyrajzi számú, természetben a 2030 Érd, Kerülő utca 37. szám alatt található, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 225 m2 területű ingatlant 23.400.000,- Ft, azaz huszonhárommillió-négyszázezer forint vételárért. A teljes vételár kifizetésének feltétele a tehermentes ingatlan-nyilvántartási állapot megléte.

 

Az ingatlan vásárláshoz szükséges költségvetési fedezet a Modern Város Programból a GF/SZKF/1046/11/2017 számú, 2017. december 20-án kelt „Ófalu – Duna parti gyógy-sport-illetve kulturális turisztikai beruházás, valamit Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” támogatói okirat alapján kerül biztosításra.

 

Határidő:        a szerződés aláírására – értékbecslés érvényességi idején belül

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Távol

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

 

A szavazásra feltett II. számú határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat – a Modern Városok Programban meghatározott célok elősegítése érdekében – megvásárolja a Majsai Ferenc kizárólagos tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartás szerint Érd, belterület, 23788 helyrajzi számú, természetben a 2030 Érd, Kerülő utca 39. szám alatt található, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 326 m2 területű ingatlant 1.700.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint vételárért. A teljes vételár kifizetésének feltétele a tehermentes ingatlan-nyilvántartási állapot megléte.

Az ingatlan vásárláshoz szükséges költségvetési fedezet a Modern Város Programból a GF/SZKF/1046/11/2017 számú, 2017. december 20-án kelt „Ófalu – Duna parti gyógy-sport-illetve kulturális turisztikai beruházás, valamit Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” támogatói okirat alapján kerül biztosításra.

Határidő:        a szerződés aláírására – értékbecslés érvényességi idején belül

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

30/2021. (XI. 22.) GB.

h a t á r o z a t

 

a 2030 Érd, Kerülő utca 39. (helyrajzi szám: 23788) szám alatti ingatlan megvásárlásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat – a Modern Városok Programban meghatározott célok elősegítése érdekében – megvásárolja a Majsai Ferenc kizárólagos tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartás szerint Érd, belterület, 23788 helyrajzi számú, természetben a 2030 Érd, Kerülő utca 39. szám alatt található, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 326 m2 területű ingatlant 1.700.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint vételárért. A teljes vételár kifizetésének feltétele a tehermentes ingatlan-nyilvántartási állapot megléte.

 

Az ingatlan vásárláshoz szükséges költségvetési fedezet a Modern Város Programból a GF/SZKF/1046/11/2017 számú, 2017. december 20-án kelt „Ófalu – Duna parti gyógy-sport-illetve kulturális turisztikai beruházás, valamit Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” támogatói okirat alapján kerül biztosításra.

 

Határidő:        a szerződés aláírására – értékbecslés érvényességi idején belül

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Távol

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadására

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Pályázati forrásból szándékunkban áll a Tárnoki út két szakaszának felújítása, az Ürmös u. és a Lőcsei u. közötti szakasz. Rekonstrukciós terv készült. Alapcsere is történik, van ahol csak burkolat-megerősítés szükséges. Több önkormányzati forrást kell mellé tenni, mert a pályázati pénz fix. Kivitelező kiválasztására közbeszerzést írtunk ki, ami még nem zárult le. Tájékoztatásul kerül a bizottság, illetve a közgyűlés elé a javaslat.

 

Kocsner János bizottsági tag: A szerkezet vasúti kő, javításokkal egy időben jó lett volna elvégezni legalább az út egyik oldalán a közműcserét.

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Közműkiváltást nem tartalmaz, csak az út felújításáról van szó. Ez volt a pályázati lehetőség. A töltővezetéket az ÉTV Kft. tavaly elvégezte. Több töltővezeték van rajta.

 

Kocsner János bizottsági tag: A Bajcsy Zs. u. és a Lőcsei u. között elég ingoványos a terület. Kérdés, hogy ezekre jut valamilyen megoldás? A behajlás is a csapadékvíz elvezetés miatt lehet. Erről a terv gondoskodik?

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Ketté kell venni. 10 éven belül készült a Tárnoki u. – Bajcsy Zs. u. – Riminyáki u., az már figyelembe vette, ott csere is történt. A jelenlegi felújítás a kereszteződést nem érinti. A csapadékvíz elvezetés az iskola mögött megy, a Spar alatti rétegvíz a Riminyáki u. fele van. Ezt nem érinti.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Várható-e valamilyen közmű felújítás?

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: A közmű szolgáltatók feladata a közműcseréket végrehajtani. A gázvezeték rendben van, vízcső cserét is szoktak, végezni, szennyvízcsatorna új, áram pedig légkábelen megy. ÉTV minden évben tervez csőcserét a városban, idei évben is volt.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a célokmány elfogadásáról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a PM_ONKORMUT_2018/135. azonosítószámú, az „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában elkészített – jelen határozat mellékletét képező – célokmányt elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

1. melléklet a …/2021. (XI. 25.) számú határozathoz

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1–3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása”

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

BPM-ÁPI/1160-1/2019 iktatószámú Támogatási Szerződés alapján

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

fejlesztési területek: 10925; 7314 helyrajzi szám;  belterületi gyűjtő és feltáró út ; Tárnoki út (Bor utca – Damjanich utca közötti szakasza)

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

igénybevett terület: 10925, 7314 helyrajzi szám, összesen 26.295 négyzetméter

Műszaki tartalom:

Meglévő belterületi, „C” forgalmi terhelési- és B.V.c.B. tervezési kategóriába sorolt, gyűjtő és feltáró út, aszfalt szerkezetű 5,5–6,0 méter széles útpályájának felújítása burkolatmarással és új aszfaltréteg terítésével, lokális pályaszerkezet cserével, többlet forgalmi sáv nélküli szélesítéssel, az útkategória- illetve a magassági és vízszintes vonalvezetés jellemzőinek változtatása nélkül

Meglévő kiemelt és süllyesztett szegélysor elbontása, „K”-, süllyesztett- vagy kiemelt szegélysor épül.  Meglévő, szakaszos egyoldali járda elbontása és új egyoldali járda építése a teljes szakaszon. Meglévő kapubehajtók elbontása és egységes pályaszerkezettel történő újraépítése, lejtésiránytól függőek rácsos folyóka beépítésével, árokba történő bekötéssel. Lekerekítő ívek bővítése helyszínrajzon jelölt helyeken. Murva burkolatú utak csatlakozásánál „sárrázó” készül kb. 20 méter hosszan kifuttatva.

Felújítás AC11 típusú aszfalttal történik, beépítés helyétől (réteg) függően normál (N) illetve fokozott (F) igénybevételre tervezve. Felújítással érintett részeken szakaszolástól függően 10–12 centiméter vastagságú új aszfaltréteg kerül beépítésre, a megerősítendő részeken 17–19 centiméter. Pályaszerkezet cserével érintett részeken az alábbi rétegrend kerül beépítésre:

5 cm AC11(F) kopó

5-7 cm AC11(N) kopó kiegyenlítő rétegként

7 cm AC11(F) kiegyenlítő réteg

20 cm M63

20 cm FZKA 0/56

TR160/160

GRK-3 geotextília

Csapadékvíz-elvezetés a meglévő koncepció megtartásával, meglévő befogadókkal és- lefolyási viszonyok megtartása mellett nyílt árkos vízelvezetéssel történik, melynek része a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer (átereszek, csapadékcsatorna és nyílt vízelvezető árkok) felújítása, jó karba helyezése minimum 30 centiméter átmérőjű átereszek cseréjével valamint árkok gyephézagos burkolattal való ellátása és surrantók kialakítása.

Forgalomtechnikai beavatkozás részeként új tartós kivitelű burkolati jelek készülnek, „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblák helyére „Elsőbbségadás kötelező” táblák kerülnek. Megszüntetésre kerül a Tárnoki utca 98. (7215 helyrajzi szám) előtt levő figyelmeztető és sebességkorlátozó tábla.

Tárgyi kivitelezésnek közműkiváltási munkálatok nem képezik részét. Aknafedlapok szintbe helyezését el kell végezni. Beavatkozási szakaszon buszmegálló, tömegközlekedési vonal nem található.

Műszaki megoldás indokolása: Érd MJV a projekt előkészítéseként tárgyi útszakaszon behajlásmérési  és mintavételi vizsgálatok elvégzését rendelte meg.  Közbeszerzési eljárás eredményeképpen Zahora Kft. mint Tervező került ki nyertes ajánlattevőként aki vizsgálatok és minták kiértékelését követően technológiai javaslatot készített, mely két részre bontotta tárgyi útszakaszt (Riminyáki út – Ürmös utca; György utca – Damjanich utca). Technológiai javaslatra épülve készült útfelújítási (rekonstrukciós) tervdokumentáció, mely szerint tárgyi kivitelezési munkák megvalósulnak.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.)

Előkészítési költségek:

Rekonstrukciós terv elkészítésének költsége bruttó 6.223.000 Ft,

Fúrt mintavétel elkészítése bruttó 406.400 forint,

Teherbírás mérés elkészítése bruttó 431.800 forint.

Közbeszerzési eljárások költségei:

Közbeszerzési eljárások és a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó költsége bruttó 1.921.600 forint

Építési költségek:

A legkedvezőbb ajánlat:

A nettó ajánlati ár 192.828.280, amely bruttó 244.891.916 forint

A rendelkezésre álló nettó fedezet 164.213.425 forint, amely bruttó 208.551.050 forint

A nettó fedezeti hiány 28.614.855, amely bruttó 36.340.866 forint

A második legkedvezőbb ajánlat:

A nettó ajánlati ár 217.496.752, amely bruttó 276.220.875 forint

A rendelkezésre álló nettó fedezet 164.213.425, amely bruttó 208.551.050 forint

A nettó fedezeti hiány 53.283.327, amely bruttó 67.669.825 forint

Műszaki ellenőri költségek:

Nettó 6.988.000, amely bruttó 8.874.760 forint (kamarai ajánlás, becsült érték).

Fenti árak 2021 évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményei és 2022 évben történő megvalósításra vonatkoznak.

Költségbecslés módja:

Tervezői költségek: lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Kivitelezési költségek: kivitelező kiválasztására irányuló lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján

Műszaki ellenőri költségek: mérnökkamarai ajánlás alapján

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

támogatás terhére;

126/2021. (VI. 29.) számú közgyűlési határozatban szereplő beruházási hitel

(A támogatás+kötelező önrész fedezetén túli költségek, bruttó 50.828.426 forint, illetőleg a második legkedvezőbb ajánlati ár ajánlattevőjével történő szerződés kötés esetén bruttó 82.157.385 forint a 126/2021. (VI. 29.) számú közgyűlési határozatban szereplő beruházási hitel

terhére kerülnek finanszírozásra)

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

Közbeszerzés útján.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az érintett területek az Önkormányzat tulajdonában vannak.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

lásd 6. pontban foglaltakat

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

Jelen beruházáshoz nem tartoznak közműkiváltási munkák (lásd 5. pontban).

Tervezett beruházástól nem várható az infrastruktúra számottevő terhelődése.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

Tulajdonos: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Üzemeltető: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény.

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

Beruházás nem építési engedélyköteles, kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárással zárul legkésőbb 2023. január 31-ig.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

Üzemeltetésbe adás után Érdi Közterület-fenntartó Intézmény saját költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

Tervezett beruházás eredményeképpen tárgyi útszakaszon kb. 10 évig nem kell felújítási munkákat végezni, karbantartási költségek ezen időszak alatt jelentősen csökkennek.

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

33/2021. (XI. 22.) GB.

állásfoglalás

 

a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadásáról

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Távol

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálatára

 

Csépán István elnök: Ismerteti az előterjesztést, minden évben felül kell vizsgálni a temetői díjakat.

 

Kocsner János bizottsági tag: Az ófalusi temetőre kérdez rá.

 

Csépán István elnök: Tudomása szerint tárgyalások folynak, hogy átkerül az ÉKFI-hez.

 

Kocsner János bizottsági tag: Kérdése, hogy hol van az ÉKFI vezetője?

 

Csépán István elnök: Találkozott az intézményvezetővel, megkérdezte, hogy ebben a témában részt vesz-e a bizottsági ülésen, de azt a választ kapta, hogy megadott minden adatot az előterjesztéshez.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Az ÉKFI vezetője, ha nem tud eljönni, akkor küldjön helyettest.

 

Csépán István elnök: Írni fog az ÉKFI vezetőjének, hogy amennyiben nem áll módjában részt venni az ülésen, gondoskodjon helyettesítésről. Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX. 29.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott temetői díjak felülvizsgálatát elvégezte, és azokat változatlan mértékben hatályukban fenntartja.

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

34/2021. (XI. 22.) GB.

állásfoglalás

 

a köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálatáról

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által benyújtott telepítési tanulmányterv elfogadására

 

Csépán István elnök: A javaslat két területet érint, ismerteti az előterjesztést.

 

Kuslits Tibor főépítész: A kérelem arra vonatkozik, hogy módosuljanak a településrendezés szabályai, hogy ezeket az épületeket meg lehessen valósítani. Olyan terület is be van vonva, ami önkormányzati terület és az út része.

 

Csépán István elnök: A HÉSZ-ben ezt a két területet érintő rendeletmódosát lenne?

 

Kuslits Tibor főépítész: Igen, melynek finanszírozója a Budavidék  Zrt. lenne, javaslatokat tartalmaz, tényleges paraméterek később születnek meg.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Nagyon jónak tartja az előterjesztést.

 

Kocsner János bizottsági tag: A felső helyszín régen is üzlet volt, az alsó részt pedig már kb. 20 éve rendezgetjük. A volt palackgyűjtő területén is építhetne egy üzletházat.  

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Hozzászólása kicsit politikai jellegű is. A 2002-2006. időszakban a város beruházása a kereskedelmi egységek létesítése volt, most is arról szól. A tanulmánytervben az szerepel, hogy a helyi igényeket kívánjuk kielégíteni. Kb. 100 méterre van az ABC, annak érdi bérlője van, érdi emberek dolgoznak, a helyiség tulajdonosa is érdi. Ezzel a döntéssel több érdinek okozunk kárt. A HÉSZ-ben kevés zöldterületi funkció van, ez pedig az. Következő napirendi pont indokolását felolvasná, mely előterjesztés véleménye szerint vérlázítóan rossz lett, szó szerint idézi: „a zöldterületek védelme és hálózatos kialakítása, mely roppant korlátozott mértékben érvényesül a hatályos szabályozásban”. Roppant korlátozottan érvényesül, ezzel ezt a keveset is lenullázzuk, hogy parkolót építünk a helyébe, nem ért egyet, mert érdi munkahelyeket sodorunk veszélybe, nem ért egyet, mert érdi vállalkozásokat lehetetlenítünk el, nem ért egyet, mert a roppant korlátozott mértékben lévő zöldterületek ezután még korlátozottabb lesznek, nem ismerjük a településrendezési szerződést, hogy mit vállal cserébe a Budavidék Zrt., ilyenkor párhuzamosan kellene, hogy a szerződés idekerüljön. Épít két kereskedelmi egységet, nem is érdi cég, de mi az üzlet ebben a városnak? A térképmellékleten, ahol a módosított tervet közli, ott aszfaltozandó utak határa ott ér véget, ahol véget ért az eredeti tervben is. Hol van a szerződés? Konkrét beépítési lehetőséget biztosítunk, mit kapunk cserébe? A sportpálya mögötti terület is csak lehetőség volt, lehetőség miatt bűntettek meg 400 millió forintra.

 

Csépán István elnök:A határozati javaslat utolsó bekezdése, hogy „a Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a rendeletmódosítás kidolgozásához szükséges településrendezési szerződést kösse meg”.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Mit köt hozzá, mik a feltételek?

 

Csornai Károly bizottsági tag: Azt olvasta, hogy az önkormányzat fejlesztési koncepciójával összhangban van.

 

Kuslits Tibor főépítész: Az a rend alakult ki az utóbbi évtizedben, hogy bárki telepítési tanulmánytervet készíthet arra, hogy valamilyen fejlesztést kíván végrehajtani, az Önkormányzat egyetért vele vagy elutasítja. Nincs módja véleményt nyilvánítania, de őszintén szólva ennek a kezdeményezésnek nem örült. Pontosan a zöldterület fejlesztése és hálózatosítása nem pont ebbe az irányba halad, de ebben a kérdésben semleges kell maradjon. Dönthet úgy a közgyűlés, hogy nem támogatja, dönthet úgy, hogy támogatja. Ha ez megtörténik, akkor kell születnie településrendezési szerződésnek.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: A tanulmányterv 9 éves google street fényképekkel van tele, arra nem vették a fáradtságot, hogy körbefotózzák a területet.

 

Csépán István elnök: Zöldfelület arányban is kell rendelkezzen, de nem a város, hanem a beruházó feladata. Azt gondolja, hogy egy cég tulajdonában lévő területen történő beruházást nem gátolhatunk meg. Nem tudja elképzelni, hogy ebbe a kereskedelmi egységbe ne foglalkoztassanak érdi munkaerőt.

 

Dr. Bács István bizottsági elnök: Itt inkább a lenti terület a problémás. Kevesebb, mint 100 méterre lévő élelmiszerboltra nyit egy 600 m2-s élelmiszerbolt, akkor a kis ABC bezárhat. 

 

Csépán István elnök: Ezekkel a területekkel valamit kezdeni kell, adjuk meg a lehetőséget, közgyűlés dönt a javaslatról.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Kevés zöld felület van, ezt eladjuk gazdasági társaságnak, hogy parkolót építsen.

 

Csépán István elnök: Miből szeretné teljesíteni ezt a cég?

 

Kuslits Tibor főépítész: Tudomása szerint a közútból.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Megmutatja a térinformatikai rendszerből a térképet.

 

Csépán István elnök: Javasolja, hogy az állásfoglalásba fogalmazzák bele, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén felvetődött, hogy a jövőbeni két beruházás mennyiben érinti negatívan a zöldfelületi arány értékét.

 

Gál Alex bizottsági tag: Van információ arról, hogy az iparűzési adó, hogyan változik? Ebben pozitívumot lát, minél több vállalkozás működik a városban, ez annál több bevételt jelent.

 

Csépán István elnök: Hasonló cég 80-100 millió forint iparűzési adót generál.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Véleménye szerint legyen csak kb. 8 millió forint, és ezt felezzük meg.

 

Gál Alex bizottsági tag: Megszavazza most, de kéri az érintetteket, hogy gondolják át, hogy jó legyen az ott élőknek, mert nem teljesen látja még a javaslatból. Szívesen olvasna olyat, hogy ez miért jó.

 

Csépán István elnök: Kéri, hogy az állásfoglalásba kerüljön bele, hogy Bizottság ülésén felvetődött, hogy a jövőbeni két beruházás mennyiben érinti negatívan a zöldfelületi arány értékét. Kéri, hogy szavazzon a bizottság a javaslatról.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2092 Budakeszi, Erdő utca 4., cégjegyzékszáma: 13-10-040074) által benyújtott, a határozat mellékletét képező telepítési tanulmánytervben bemutatott fejlesztési szándék az Önkormányzat településfejlesztési koncepciójával összhangban van, és támogatja annak telepítési tanulmányterv szerinti megvalósulását.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlanokra vonatkozó fejlesztési cél megvalósításának előfeltételeként és következményeként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződésben a cél megvalósítója által vállalt kötelezettségként legalább az alábbiak rögzítése szükséges:

Az érintett területre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) közgyűlési rendelet, helyi építési szabályzata (HÉSZ) módosításának költségviselése.

A településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a Közgyűlés elé terjeszti.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a rendeletmódosítás kidolgozásához szükséges településrendezési szerződést kösse meg.

Határidő:        településrendezési szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

35/2021. (XI. 22.) GB.

állásfoglalás

 

a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által benyújtott telepítési tanulmányterv elfogadásáról

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által benyújtott telepítési tanulmányterv elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

 

A Gazdasági Bizottság ülésén felvetődött, hogy a jövőbeni két beruházás mennyiben érinti negatívan a zöldfelületi arány értékét.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására

 

 

Dr. Bács István bizottsági tag: A határozati javaslattal maximálisan egyetért, de maga az előterjesztés botrányosra sikerült. A teljesség igénye nélkül felsorolt pontok vagy pontatlanok vagy nem megfelelők. Idézi: „A jogalkotó teljes joggal felmerülő szándékának érvényesülése, mely a zömösödést és helyenként kívánatos városiasodást célozza.” Ki az a jogalkotó? Milyen szándéka van? Mi a zömösödés? Mit takar a jogalkotó felmerülő szándéka?

 

Kuslits Tibor főépítész: Érd megyei jogú város önkormányzat képviselő-testülete a jogalkotó, sokszor hallotta, hogy törekedni kell Érd városában a városias karakter megteremtésére és kiteljesítésére, ami általában beépítés növekedését, intenzitásának az emelkedését jelenti. De át kell gondolni, hogy valóban minden esetben ezt akarjuk-e, mi az ára a növekedésnek, a zöldterületek védelme, kialakítása szükséges, ezeket kellene alaposan vizsgálni.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Ezt akarta mondani, hogy értékítéletet is mond a jogalkotó szándéka felett. A jogalkotó a közgyűlés, két fajta úton képzelte el, de szerinte nem jó, ha ezen indulunk. Egyik út, hogy a jelenleg megépülő városias beépítési lehetőségeket, mint a Vt-s övezetek, még sűrűbb, még magasabb beépítést érünk el (növeljük a szintmutatót, építmény magasságot). Vagy mit akarunk? Még be akarunk vonni olyan területeket, ami jelenleg kertvárosias? Jogalkotó szándéka a „zömösödés” növelése. Arra kíváncsi, hogy ez még nagyobb beépítést jelent, vagy újabb területek bevonását?

 

Csépán István elnök: Sok településszerkezetünk van. Parkváros pl. Elindul a Vt-s övezet, annak közepén Lk-s lesz, újra Vt-s lesz, újra Lk-s lesz. Melyik legyen? Vt-s vagy Lk-s, legyen, de egységes.

 

Csornai Károly bizottsági tag: Ezt tovább lehetne ragozni, mert az anyagban megfogalmazást nyert, hogy több körülmény is indokolja a HÉSZ felülvizsgálatát, jogszabályok változtak és a helyi tapasztalatok, igények. Véleménye szerint el kell indítani a felülvizsgálatot.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Megszavazza, mert szükség van a felülvizsgálatra, de miért ezzel indokolta?

 

Kuslits Tibor főépítész: Az igazság az, hogy a beépítés sűrűségét nem nagyon szabad piszkálni, mert az kártalanítási következményekkel jár. Jót kérdezett a képviselő úr, mert úgy érzi, hogy a magasság növelése az a beépítés csökkenésével kellene együtt járjon. Pl. a Béke tér paneljei, a felemelés azzal járt, hogy nagyobb nyílt zöldterületek alakultak ki. Érden nem ez történik, hanem a telkeket egyenként teleépítik. A beépítési sűrűség nem változik, inkább a karaktere változik meg. Érdeksérelem azonban nem keletkezhet. Komoly tervezési munkáról van szó.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Sikerült arra valamit kigondolni, hogy állítsuk meg az osztatlan közös tulajdonú és a társasház építést?

 

Kuslits Tibor főépítész: Gondolatai vannak, de most állt neki ennek a munkának és többen fognak részt venni.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megkezdi az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálatát.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálatához szükséges költségvetési forrást a város 2022. évi költségvetési rendeletébe betervezi, valamint hozzájárul az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt történő kötelezettségvállaláshoz.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az új helyi építési szabályzat kidolgozása érdekben a tervezési szerződést megkösse. 

Határidő:        véleményezési eljárás megindítására – 30 nap

                         a szerződés megkötésére – a beszerzési eljárás lefolytatását követő 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

36/2021. (XI. 22.) GB.

állásfoglalás

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozásáról

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat közterület elnevezésére

 

Csépán István elnök: Mindenki látta az előterjesztést, mivel kérdés nincs, szavazást kér a határozatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján – az alábbi közterületek elnevezéséről dönt:

Gyurgyalag utca (26095/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7helyrajzi szám)

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges eljárást indítsa meg, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:       a határozat továbbítására 15 nap        

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

37/2021. (XI. 22.) GB.

állásfoglalás

 

közterület elnevezéséről

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a közterület elnevezésére vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Igen

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat terembérleti díj csökkentésére (Szepes Gyula Művelődési Központ)

 

 

Csépán István elnök: Terembérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmek érkeztek, szavazást kér az I/A. határozati javaslatról.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ Hollenczer Katalin részére „Szenior Örömtánc” mozgásfejlesztő tevékenység céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. december 1. napjától 2022. december 1. napjáig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

31/2021. (XI. 22.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Szepes Gyula Művelődési Központban – „Szenior Örömtánc” mozgásfejlesztő tevékenység céljára - bérbe adott helyiség bérleti díja csökkentéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ Hollenczer Katalin részére „Szenior Örömtánc” mozgásfejlesztő tevékenység céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. december 1. napjától 2022. december 1. napjáig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

 

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a II/A. határozati javaslatról.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban Szatmáryné Szász Anikó részére „Gyermekkuckó” elnevezésű gyerekfoglalkozás megtartása céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. december 1. napjától 2022. december 1. napjáig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

 

 

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

32/2021. (XI. 22.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Szepes Gyula Művelődési Központban – „Gyermekkuckó” elnevezésű gyerekfoglalkozás tevékenység céljára - bérbe adott helyiség bérleti díja csökkentéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban Szatmáryné Szász Anikó   részére „Gyermekkuckó” elnevezésű gyerekfoglalkozás megtartása céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. december 1. napjától 2022. december 1. napjáig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

 

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a III/A. határozati javaslatról.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban Zámbó Erika részére „Pilates-torna” mozgásfejlesztő foglalkozás céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. december 1. napjától 2022. december 1. napjáig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

33/2021. (XI. 22.) GB.

h a t á r o z a t

 

a Szepes Gyula Művelődési Központban – „Pilates-torna” mozgásfejlesztő foglalkozás céljára - bérbe adott helyiség bérleti díja csökkentéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban Zámbó Erika részére „Pilates-torna” mozgásfejlesztő foglalkozás céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2021. december 1. napjától 2022. december 1. napjáig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására - azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Gazdasági Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

Dr. Bács István

Nem

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

 

9. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Kérdése Egyebekben, de a terembérletekkel kapcsolatos napirendhez tartozik, hogy az ilyen jellegű támogatás de minimis támogatásnak minősül-e?

 

Csépán István elnök: A bizottság az októberi ülésén hozott határozatot a terembérleti díjak vizsgálatával kapcsolatban, tudomása szerint ez folyamatban van.

Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

A Gazdasági Bizottság ülése 15 óra 50 perckor befejeződött.

 

K. m. f.

 

 

 

 

      Csornai Károly                                                                            Csépán István

        bizottsági tag                                                                                        elnök