1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. július 1 - 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

 

T. Mészáros András elnök: Felkéri Fenyőházi-Nagy Andreát, hogy ismertesse a beszámolót.

 

Fenyőházi-Nagy Andrea az Érdi Sport Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy az elmúlt évben nehéz dolga volt gazdálkodás szempontjából az Érdi Sport Kft-nek, amit lehetett költség oldalon, szinte mindent a minimálisra csökkentettek. A kiadásokban igyekeztek csak a legszükségesebbekre költeni, de az eredmény így is mutatja, hogy nem könnyű gazdálkodni. Az előterjesztés mellékletei között szerepel a mérleg és az eredmény-kimutatás, valamint azok mellékletei.

 

Lengyel Péter képviselő: Ismerteti a Felügyelő Bizottság határozatát.

 

T. Mészáros András elnök: Nagy valószínűség szerint, ahogy a Felügyelő Bizottság is elfogadta, a javaslat lényege az, hogy mivel az Érdi Sport Kft és az Érdi Városfejlesztési Kft. is 100%-ban önkormányzati tulajdonú, ezért a veszteségeket írják át a Városfejlesztési Kft-re, mert ugye az hangzott el, hogy akkor módosítsák a szerződést, számoljanak komolyabb kezelési, használati díjat és azon keresztül eltüntetik az 57 millió forint veszteséget. El kell rajta gondolkozni, hogy érdemes-e így csinálni, vagy pedig azt mondani, hogy jobban kell finanszírozni a kézilabdát, hogy működőképes lehessen. Kérdése ügyvezető asszonyhoz, hogy abban az esetben, - reményeik szerint bár ez nem következik be,  - de ha mégis, kiesik a csapat az NB1-ből, akkor az finanszírozási szempontból hasznot hoz, vagy kárt okoz?

 

Fenyőházi-Nagy Andrea az Érdi Sport Kft. ügyvezetője: Ha valóban bekövetkezik az, hogy kiesik a csapat az NB1-ből, akkor kiadási oldalon nyilván csökkenthető a játékosok-, illetve némiképpen a szakmai stáb bére, azonban NB1 B-ben is szükség van olyan játékosokra, akik az NB1 bérértéket képviselik, ahhoz, hogy ott bent tudjon maradni a csapat. Több dolog is felmerül, azért NB1 B-be nehezebb összeszedni a játékosokat, nehezebb jó edzőt találni, főleg, ha mondjuk esetleg a cél az lenne, hogy visszakerüljön a csapat, onnantól nemcsak a klub elhatározása, hanem nyilván anyagi háttere is van. A TAO támogatás szempontjából jelentősége van, ugyanis ha kieső helyen áll egy csapat a TAO pályázat beadásakor, akkor két opciót ajánl fel a kézilabda szövetség. Az egyik az, hogy a szervezet nyilatkozik, hogy NB1-ben tervezi a maradást, így a pályázatát a bajnokság lezárásának a végéig bírálják el, ami azt jelenti, hogy igazából már április-május környékén feltöltik a TAO pályázatot, tehát lehet, hogy elesnek TAO pénztől, vagy pedig nyilatkoznak arról, hogy az NB1 B Benchmarkra - fizetési sapkára állítják be a TAO pályázatot. Amennyiben ez utóbbit fogadják el, akkor nyilván alacsonyabb támogatással kell számolni, illetve alacsonyabbak az edzők és szakmai stáb fizetését fedező kiadások, viszont ebben benne van az is, hogy bért csökkenteni úgy, hogy évekig nem emeltek bért, azért veszélyes dolog, alacsonyabb támogatási részt kapnak az edzőkre, így az önerőt emelni kell, tehát igazából nem biztos, hogy az NB1 B kevesebbe kerülne, mintha a csapat bent tudna maradni az NB1-be. Náluk tulajdonképpen mindenki megfelel valamilyen kitételnek a TAO pályázatba, akár végzettséget, akár szakmai igazolást tekintve. Tehát a dolgozói stábra vonatkozna, hogy kevesebb lenne a támogatási része a bérüknek. Úgy gondolja, hogy ami felépült az elmúlt 10 évben nagyon fontos értéke a városnak, fontos lenne, hogy bent maradhassanak kézilabdában a legmagasabb osztályban. A Magyar Kézilabda Szövetség is támogatást nyújt, újabb program épül, ahol minősített képzőközpontokat hoznak létre, kiemelt klubokat választanak ki az országban, még nem tudják benne lesznek-e, de az első auditon átmentek a vizsgálaton, ez is évi több 10 millió forintos támogatást jelentene, így nyilván a cél, hogy NB1-be maradjon a csapat. A béreket tekintve hozzáteszi, hogy a játékosok többsége NB2-es béreket kap.

 

T. Mészáros András elnök: Tehát nem csak a kézilabda csapat károsodik, ha kiesnek az NB1-ből, hanem az utánpótlás is, hiszen vagy kevesebb embert fizetnek meg, akik a gyerekekkel tudnak foglalkozni, vagy alulfizetik őket és akkor sem biztos, hogy a jelenlegi szinten tudnák működtetni az utánpótlást.

 

Fenyőházi-Nagy Andrea az Érdi Sport Kft. ügyvezetője: A gazdálkodás szempontjából biztos nem tudnák, az MKSZ szabályzata előírja, hogy egy edzőnek két csapata lehet, tehát ha fenn akarják tartani ugyanezt az utánpótlás mennyiséget, meg van szabva mennyi edzőt kell foglalkoztatni.

 

T. Mészáros András elnök: Így felmerül a kérdés, hogy szükség van-e a Kft-re, ha gazdasági szempontból nézik, vajon szükség van arra, hogy minden évben, most például 57 millió forint hiányt termeljen? Az bizonyos, ha magát a színvonalát a játékos-, edző-, utánpótlás állománynak nem próbálják meg növelni, mindig abban a veszélyben lesznek, hogy nagy valószínűséggel előbb-utóbb kiesnek. Nem lehet elhatározni, hogy hol akarnak állni és úgy finanszírozni a csapatot? Emlékszik olyan időre, amikor nem volt hiány, és a Magyar Kupában arany éremért játszottak és ezüst lett belőle, igaz, hogy többe is került. De volt egy elhatározás, hogy vagy jól csinálják vagy sehogy, most jelenleg ott tart, hogy sehogy ne csinálják, mert ez így nem jó.

 

Lengyel Péter képviselő: Most az NB1-ben maradás a cél,a hídon akkor menjenek át, amikor odaértek a folyópartra.

 

T. Mészáros András elnök: Az NB1-ben maradás célkitűzése oda jutott, hogy van 57 millió forint veszteség az adott sportévre, van egy leépülő csapat állomány és edzői kör.

 

Lengyel Péter képviselő: Edzői kör leépüléséről nem hallott.

 

T. Mészáros András elnök: Vagy beteszik az 57 millió forintot a Városfejlesztési Kft-be, de attól még nem lesz több a fizetése senkinek.

 

Tekauer Norbert képviselő: Kettébontaná, egyszer van a szakmai vonal, és a szakmai vonal mellé rendelet városi támogatás, szponzoráció. Úgy gondolja, hogy összességében kell látni, hogy pénzügyileg is megfelelő gondolatokat lehessen megfogalmazni, úgy érzi az előterjesztéssel kicsit meg vannak késve. A pénzügyi tervezés és a koncepcionális tervezés össze van keverve. Jelenleg egy pénzügyi tervet látnak, melynek nem látják a hátterét. Jól tudják, hogy a sportcsarnoknak az amortizációs része valószínűleg a veszteség jelentős részét kiteszi, effektív pénzügyi része nincs, valamint terheli egy tagi kölcsön a kft-t, mely egy nem jó döntés miatt maradt a kft-n. Megerősítést kapott, hogy az értékcsökkenés 40 millió forint, tagi kölcsön kamata 2,5 millió forint. Ez nem mentesít attól, hogy most november 23-án tárgyalnak az előző évi beszámolóról, és a 2021. július 1-től kezdődő finanszírozást is most fogják elfogadni. Pénzügyi teljesítés tulajdonképpen úgy történt meg, hogy tulajdonképpen nem volt róla bizottsági döntés. Úgy gondolja, ezzel az ügyvezetőt hozzák kellemetlen helyzetbe, de sajnos ezzel el vannak csúszva.

 

Józsa Csaba bizottsági tag: A beszámolóban elsiklottak egy lényeges dolog felett, hogy nem teljesítette az önkormányzat, mivel egy olyan szerződést írt alá, hogy előre finanszírozták, tehát egy május-júniusi üzleti tervbe megírt összeget, egy július-decemberi szerződéssel fizet ki, tehát átkerült a következő évre.

 

Tekauer Norbert képviselő: A felügyelő bizottság ülése a tegnapi napon volt, és az hangzott el, hogy már kifizetésre került.

 

Józsa Csaba bizottsági tag: Igen, július 27-én fizettek ki egy olyan összeget, melynek június 30-ig meg kellett volna történnie.

 

Ferencz Judit közgazdasági irodavezető: Pénzt kifizetni a társaságnak, mindig megkötött szerződések alapján fizettek ki. A szerződések technikailag mindig olyan pénzügyi megoldást tartalmaztak, hogy előleget fizettünk a társaságnak, amelyet a teljesítési időszakban rendelkezésre álló időtartam alatt szolgáltatásként teljesít a társaság, tehát előlegként kapja meg a társaság a pénzösszegeket. Az első féléves üzleti terv valóban 80 millió forintot tartalmazott, ebből 40 millió forint volt kifizetve, mert erre kötöttek a társasággal szerződést. A második féléves időszakban a 40 millió forint egy új időszaknak az új szerződése volt, melyben új tevékenységek kerültek felsorolásra, és az annak az időszaknak a teljesítésére vonatkozó pénzügyi kifizetés volt. Az önkormányzat mindig a megkötött szerződések alapján fizette ki ezt a pénzt, az üzleti terv pedig ezeknek a szerződéseknek a megkötésére lehetőséget biztosít, ami alapján maximum annyi összegben lehet szerződést kötni ezeknek a kiadásoknak a finanszírozására.

 

Varga András Kabinetvezető: A döntés megkönnyítése érdekében szeretné, ha elkülönülne az eddigi üzleti év éves beszámolójának elfogadása, mely 2020. július 1. - 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozik. A társaság és a Közgyűlés jelen pillanatban semmilyen jogsértést nem követ el, hiszen az év zárását követő 5. hónap utolsó napjáig kell elfogadni az éves beszámolót a számviteli törvény rendelkezése alapján, egyéb előírások miatt egyébként könyvvizsgálói jelentéssel együttesen. A jelenlegi napirend az előző üzleti év éves beszámolóját taglalja, melyhez kapcsolódóan a tulajdonosnak kötelezettségei vannak, el kell fogadni ezt az éves beszámolót, a társaságnak pedig letétbe kell helyeznie. Ennek az eljárásnak az előkészítése zajlik most. Úgy gondolja, hogy lényegtelen kérdés, hogy a társaság felügyelő bizottságának milyen észrevételei vannak egy felügyelő bizottsági határozatban az éves beszámoló elfogadásához kapcsolódóan. Ennek az elfogadása tekintetében semmilyen relevanciája nincs jogi szempontból. Ami itt egyébként még elhangzott, és szerepel a határozati javaslatban az egy jövőre mutató kérdés, ami nem tartozik az FB határkörébe jelen társaság esetében, hogy milyen transzfer árakat alkalmaz testvérvállalkozásaival kapcsolatban a társaság, azt rögzítik, hogy a társaság tulajdonába tartozik az Érdi Sport aréna és uszoda, amellyel kapcsolatban több ágon szerződéses kapcsolatban van a szintén önkormányzati tulajdonban lévő Városfejlesztési Kft-vel. Úgy gondolom, hogy a Felügyelő bizottság túlterjeszkedett megoldást kínálva, hogy hogyan finanszírozza ennek a társaságnak a működését a tulajdonos, egy másik társasággal kötött szerződés alapján. Úgy gondolom, hogy ez nem tárgy a mai bizottsági ülésnek, különösen ennek a napirendi pontnak. Az üzleti terv elfogadása egy másik kérdés, melyet a mai bizottsági ülésen nem tárgyalnak. Az előterjesztéshez csatolni kell a Felügyelő Bizottság véleményével ellátott üzleti tervét a társaságnak, mely az ülés megkezdésekor még nem állt a bizottság tagjainak a rendelkezésére, de ez úgy gondolom pótlásra fog kerülni. Az üzleti tervvel kapcsolatban, annyit el szeretne mondani, hogy azzal a gyakorlattal szakítani kellene, hogy egy üzleti terv a tulajdonos számára bármilyen polgári jogi kötelezettséget keletkeztetne. Tehát elválik egymástól egy elfogadott üzleti terv, melyben egy tervezési szakasz van a tulajdonos felé, a menedzsment megfogalmaz egy ígéretet arra vonatozóan, hogy az elkövetkezendő 1-3 évnek, hogy képzeli a gazdálkodását. Ha a tulajdonossal más típusú szerződéses kapcsolat van, vagy a tulajdonos által tulajdonolt vállalkozásokkal más szerződéses kapcsolat rendszere van, azokat ez az üzleti terv elfogadása, azokat a szerződéseket nem befolyásolja, az egy külön aktus ettől. Az eddigi gyakorlatban nem szerepelt az üzleti év elfogadásával együtt az a fajta kötelezés a polgármester számára, hogy ezt a finanszírozást, melyet a tulajdonostól kap, szponzorációs szerződéses kapcsolatban áll a tulajdonossal, ezek összefüggenek, az üzleti terv elfogadásával. Márpedig ha összefüggenek, akkor a Közgyűlésnek lenne célszerű felhatalmazást adni a polgármester számára, hogy az üzleti tervben tulajdonossal kötött szerződés létrehozását kötelezően előírja az eljáró polgármester számára, hiszen egyébként a bevételek a társaságnál nem tudnak teljesülni. Józsa Csaba bizottsági tag ugye a társaság felügyelő bizottságának tagjai is, tehát átéli a társaság gazdálkodásának a mindennapi problémáit, ezért jelezte, hogy a felügyelő bizottság úgy érzi, hogy a szerződéses viszony rendszere a tulajdonossal nem megfelelően alakul a társaságnak, azt jelezte, hogy nincs összhangban az üzleti tervvel.

 

Józsa Csaba bizottsági tag: Az üzleti terv esetében van az alapítóval egy megegyezési forma, mely alapján ki is emelték, hogy drasztikusan csökkentette a költségét a Kft, mely az alapító beleegyezésével történt. Egyetértve jogilag, amit Varga András mondd, tehát egy erőltetett csökkentésbe ment bele úgy a Kft, hogy az önkormányzat nem teljesíti ezt az erőltetett.

 

T. Mészáros András elnök: Nem azt szeretné, hogy ne fogadják el a beszámolót, de meggyőződése, hogy minden gazdasági társaságnak van egy alapvető igénye illetve célja, egyrészt, hogy ne legyen veszteséges, másrészt, hogy mindegy hogy milyen körülmények között. Ha mégis veszteségessé válik, akkor a tulajdonosnak nem kéne elgondolkozni, hogy kell-e ilyen gazdasági társaság egyáltalán? Vagy pedig azt mondja, hogy a másik oldalt, ahol nemcsak a pénzügyeket nézzük, hanem a gazdasági társaság egész céljait, például, hogy játszanak a fiatalok a kézilabda meccseken és minél sikeresebbek legyenek, tehát ez is egy célja a gazdasági társaságnak, azt hogy kéne elérni, nem kellene ezen elgondolkozni? Fogadják el a beszámolót, mert ez történt, könyvvizsgáló asszony ráteszi a szakmai pecsétet, a Felügyelő bizottság is megnézte és bizonyos hozzáfűzésekkel azt mondja, hogy így történt, fogadják el. Egyetért ezzel, csak azzal nem ért egyet, hogy utána nem vizsgálják meg, hogy érdemes-e utána úgy működtetni ezt a gazdasági társaságot, vagy mást kell helyette kitalálni.

 

Varga András Kabinetvezető: Elnök úr polgármesterként pontosan ismeri a helyzetet. A cég az Aréna felvásárlásával és annak tulajdonlásával foglalkozott és így nőtt össze a kézilabda sporttal. Tehát egy ingatlan üzemeltetés birtoklási feladat együtt lett egy sport feladattal, az a kérdés, hogy ezek finanszírozás tekintetében, hogy illeszthetőek egymáshoz. Mindaddig, amíg Áfa szempontból úgy állt, hogy finanszírozásnál olyan Áfa pozíciói voltak, mely kedvezőek voltak számára, ma már az önkormányzat számára a bruttó finanszírozás az egy többlet-finanszírozási igény, amely nem jelenik meg a társaságnál, mert az önkormányzat nem tudja levonásba helyezni azokat az Áfa összegeket, melyek szponzorációs szerződés szerinti számlájával felszámol a Sport Kft. A Sport Kft-nek pedig be kell fizetnie ezt, mert ő sem tud levonásba annyit helyezni vele szemben. Tehát olyan finanszírozási problémával néznek szembe az elmúlt esztendőkben, mely tovább nehezíti a sport finanszírozását. El kell gondolkozni azon, hogy miképpen finanszírozható hatékonyabban úgy hogy a sport többet kapjon a finanszírozás viszont kevesebbe kerüljön. Erre a Felügyelő Bizottság egy javaslatot tett, melyet ismertet a transzferárak alkalmazásának tekintetében. Vannak más javaslatok is, az érid sport finanszírozódik egyesületi formában is, a lehetőségeket kell megvizsgálni, mely mind a sport-, mind pedig a pénzügy bizottság hatáskörébe tartozó kérdések lesznek.

 

Lengyel Péter képviselő: Egy számsort szeretne ismertetni, pontosan azért, mert érti az aggodalmat és jogos gazdasági szempontból senkinek nem az a célja, hogy egy folyamatosan veszteséget termelő gazdasági társaságot üzemeltessen tulajdonosként, az ügyvezetőnek sem kellemes feladat. A 12 hónapos lezárt évekről 2016. évben -70 MFt; 2017 évben -80 MFt, 2018- évben -116 MFt, 2019 évben -77 MFt, 2020. I félév -75 MFt, és most a beszámolóban már „csak”az elmúlt 5 év legkisebb vesztesége -57 millió forint szerepel. Összesen ezekben az években mintegy 330 millió forint veszteséget termelt a cég, tehát a veszteség folyamatos volt.

 

T. Mészáros András elnök: Akkor, ha ezt a számsort megnézik, úgy tűnik, hogy növelni kellene a veszteséget, hogy sikeresebb legyen a csapat, mert a számsor mellé oda lehet tenni, hogy bronz érmesek és ezüst érmesek volta a Magyar kupában, tehát a számsorokkal óvatosan. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az ismertetett határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, a rendelkezésre álló könyvvizsgálói vélemény, valamint felügyelőbizottsági határozatának figyelembe vételével az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. július 1. – 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját 2.194.885.000 forint mérlegfőösszeggel, 57.257.000 forint mérleg szerinti veszteséggel elfogadja.

Határidő:        határozat továbbítására – 2021. november 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

24/2021. (XI.23.) PB állásfoglalás

 

az Érdi Sport Kft. 2020. július 1 - 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

 

A Pénzügyi Bizottság 8igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érdi Sport Kft. 2020. július 1 - 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 

T. Mészáros András elnök: Ismerteti az előterjesztést, mely lényegében a tavalyi évi rendelet felülvizsgálata, amikor különböző kedvezményeket próbáltak a beruházási kedv élénkítése érdekében, úgy tűnik ezek a szándékok nem valósultak meg.

 

Tekauer Norbert képviselő: A költségvetés módosításáról szóló előterjesztésben szerepelt, hogy több helyi adóbevétel teljesült az önkormányzatnál, kicsit ellenmondásosnak érzi.

 

Lengyel Péter képviselő: Ne keverjék össze, a kettőnek semmi köze egymáshoz. Amit tárgyalnak még nem lépett életbe, ez az a módosítás volt, amikor dr. Aradszki András úr is lobbyzott, hogy a nagyberuházót esetleg be tudjuk vonzani a városba, és ezért 2-ről 1,8%-ra csökkentették az helyi iparűzési adómértékét. Ennek még 1 évvel történő hosszabbításáról lenne szó. Ne felejtsék el, hogy amit képviselő úr mondd, az a tervhez képest igaz. Összességében a 2019. évhez képest, amikor 2,719 milliárd forint volt a HIPA bevétel, de akkor még Covidról nem tudtak, 2021. évi tényadat, 2,170 milliárd forint körüli összeg, 2022. évi tényadat, körülbelül ugyanezen szinten marad, összességében az elmúlt 2 Covid év minden egyéb járulékával az 1,2 milliárd forint bevétel csökkenést okozott ezen a soron a városnak.

 

Ferencz Judit Közgazdasági csoportvezető: A kettőt véleménye szerint nem lehet ilyen módon összehasonlítani.

 

Kartikné Szilágyi Enikő adócsoport vezető: A tervezés azért nem volt pontos, mert az 1%-os adómértéket, amit áthozott az idei évre a kormány, azt a tervezéskor valamennyi kis és középvállalkozóra számolták. Mivel a nyilvántartásban lévő kis és középvállalkozásoknak közel csak a fele nyújtotta be azt a nyilatkozatot, melyben nekik már az előleg is felezésre került a 2021. évre ezért a többieknek az adóelőleg megmaradt az eredeti 2%-os mértéken. Ők, majd amikor 2022. május 31-ig elszámolják a 2021. évet, akkor fogják tudni érvényesíteni, ez a mostani számítások alapján mintegy 800 millió forint mínuszt jelent az önkormányzatnak, emiatt nem sikerült tervezni, hogy be fogják adni a nyilatkozatot.

 

T. Mészáros András elnök: Javasolja, hogy térjenek vissza az eredeti témához.Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az ismertetett határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2020. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.”

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

25/2021. (XI.23.) PB állásfoglalás

 

a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A Pénzügyi Bizottság 8igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" pályázati felhívásán való részvételről, szükséges önerő biztosításáról

 

T. Mészáros András elnök: Sok sajtóhírt olvasott a hódok károkozásáról, hogy túl jól sikerült az Eurázsiai hód visszatelepítésének, nincs természetes ellensége, véleménye szerint hagyják békében a hódokat.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Ez egy közvetlen Uniós pályázat, lényege, hogy a LIFE Természet és Környezetvédelmi pályázati részében valamilyen védett állatfajjal kapcsolatos élőhely-védelem, visszatelepítés, társadalmi konfliktusok kezeléséről szól a pályázati lehetőség. A szakemberek is egyetértenek azzal, hogy az 1996-os visszatelepítési akció túl jól sikerült. Ettől függetlenül védett állatfajról beszélnek, aki most már több mint 10 ezres populációval rendelkezik, a helyzetet kezelni kell. A Life pályázat részben erről szól az élőhely védelméről, hogy tovább ne terjeszkedjenek a hódok. A Pilisi Parkerdő szakemberei is olyan erdőtelepítéssel próbálkoznak, hogy melyek azok a fafajták, amiket nem szeret a hód. A pályázat keretében szeretnének tanösvényt kialakítani, különböző erdei kalandpálya, oktatási központ kialakítása a volt termálszálló épületének bevonásával, tehát annak megvásárlására, átalakítására is ad lehetőséget a pályázat. Azt mindannyian tudják, hogy a termálhotelből már termálhotel nem lesz, a kutak odébb lettek helyezve, máshol lettek megfúrva, más funkció-, más hasznosítás szükséges. Mivel nem városi tulajdonban van, így pályázati forrás- vagy kormányzati támogatás lenne szükséges a megvásárlásra. Az eurázsiai hód miatt 75%-os a támogatási integritás, a miniszterelnökség pedig az önerő alapból támogatja, a pár százmillió forintos előkészítés, ami nem visszatérítendő támogatás, plusz 12,5%-os önerő rész támogatás jön, azaz 87,5%ra tud felmenni a pályázat támogatása intenzitása. További pozitívum, hogy 30%-a a projektköltségnek, melyet külső szolgáltatótól igénybe lehet venni, azaz a pályázó arra van ösztönözve, hogy saját maguk oldjanak meg projektfeladatokat, melyre példát említ. Kéri a bizottságot, hogy mivel a Beliczay-sziget és környékének ökoturisztikai fejlesztése fontos cél, főleg egy ilyen kedvező pályázat keretében.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: A pályázati anyag elkészítése óriási felkészülést igényel, ez a pályázat el fog készülni 35 napon belül, ki készíti, illetve a pályázati költségek, hogy oszlanak meg a pályázatban részt vevő felek között.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Ismerteti, mi kerülne beadásra, amennyiben támogatást nyernek a miniszterelnökségtől, akkor az előkészületekre kapnak, akkor indulna a konkrét tervezési része, és a főbb irányvonalak kerülnének leírásra, mely alapján az Unió dönt. Igazából egy mintát kell kitölteni, és beadni, melyet a pályázati csoport készíti elő.

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az ismertetett I-II. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

I: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat aLIFE + „Természet és a biológiai sokféleség”című pályázati felhíváson a Repatriáló Központ és Természetvédelmi Oktató Központ létrehozása – komplex, gyakorlati bemutató program a védett Eurázsiai Hód (Castor Fiber) és annak élőhely-védelme érdekében, a visszatelepítéssel kapcsolatos társadalmi konfliktus elemzés és feloldás céljára” című projekttel részt kíván venni.

A pályázat tervezett összköltsége 1.129.159.400 forint, a pályázatban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának összköltsége bruttó 446.205.080 forint.

A pályázathoz szükséges önrészt, bruttó 111.551.270 forintot a Közgyűlés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a pályázat elnyerése esetén igényelni kívánja a pályázati önerő 50%-os csökkentését lehetővé tevő Miniszterelnökségi támogatást, melynek esetén az önerő 55.775.635 forint.

A tervezett költségek és támogatási arányok az alábbiak szerint alakulnak:

Kedvezményezett rövid neve

Összköltség, (forint)

Önerő (forint)

LIFE+ támogatás (forint)

Miniszterelnökség hozzá-járulás (forint)

Önerő, Miniszterelnökségi támogatással (forint / %)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

446.205.080

111.551.270

334.653.810

55.775.635

55.775.635

12,50%

 

 

II: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2021. (XI. 25.) számú határozat alapján benyújtott pályázattal összefüggésben a pályázati célok megvalósításához szükséges önerőt a közreműködő önkormányzati intézmények között az alábbiak szerint biztosítja:

1. A pályázatban az Érdi Közterületfenntartó Intézmény teljes összköltsége 249.664.160 forint, a támogatás 75%-os, a pályázatához szükséges önrészt, bruttó 62.416.040 forintot a Közgyűlés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A bruttó 62.416.040 forint önrész a felére csökkenthető a Miniszterelnökségi támogatás igénylésével, így a 12,50% önerő mellett a projekthez bruttó 31.208.020 forint szükséges a 2023. évi költségvetés terhére.

2. A pályázatban a Szepes Gyula Művelődési Központ teljes összköltsége 4.210.000 forint, a támogatás 75%-os, a pályázatához szükséges önrészt, bruttó 1.052.500 forintot a Közgyűlés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A bruttó 1.052.500 forint önrész a felére csökkenthető a miniszterelnökségi támogatás igénylésével, így a 12,50% önerő mellett a projekthez bruttó 526.250 forint szükséges a 2023. évi költségvetés terhére.

3. A pályázatban a Magyar Földrajzi Múzeum teljes összköltsége 56.040.000 forint, a támogatás 75%-os, a pályázatához szükséges önrészt, bruttó 14.010.000 forintot a Közgyűlés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Kedvezményezett rövid neve

Összköltség, (forint)

Önerő (forint)

LIFE+ támogatás (forint)

Miniszterelnökség hozzá-járulás (forint)

Önerő, Miniszterelnökségi támogatással (forint / %)

Érdi Közterületfenntartó Intézmény (ÉKFI)

249.664.160

62.416.040

187.248.120

31.208.020

31.208.020

12,50%

Szepes Gyula Művelődési Központ

4.210.000

1.052.500

3.157.500

526.250

526.250

12,50%

Magyar Földrajzi Múzeum

56.040.000

14.010.000

42.030.000

7.005.000

7.005.000

12,50%

A bruttó 14.010.000 forint önrész a felére csökkenthető a Miniszterelnökségi támogatás igénylésével, így a 12,50% önerő mellett a projekthez bruttó 7.005.000 forint szükséges a 2023. évi költségvetés terhére.

A költségek megoszlása az alábbiak szerint alakul:

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:         dr. Csőzik László polgármester

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

26/2021. (XI.23.) PB állásfoglalás

 

a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" pályázati felhívásán való részvételről, szükséges önerő biztosításáról

 

A Pénzügyi Bizottság 6igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" pályázati felhívásán való részvételről, szükséges önerő biztosításáról” vonatkozó I-II. határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Szavazat

T. Mészáros András

Nem

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Nem

Győri László

Igen

 

 4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” kiírt pályázat benyújtására

 

T. Mészáros András elnök: Ismerteti az előterjesztést.Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Bölcsődei fejlesztési program (3. számú módosítása)” címen kiírt pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

Tervezett megvalósítási helyszín: Érd, Néra utca helyrajzi szám 02/20. (Az ingatlan 2021. november 10-én lekért tulajdoni lapja alapján a művelési ága szántó. A művelési ág módosítása folyamatban van.)

Megvalósítani kívánt cél: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló 02/20 helyrajzi számú ingatlanon 48 férőhelyes, 2 nevelési egységű, 2x2 csoportos bölcsőde létrehozása az alábbi funkcionális egységek kialakításával:

 • nevelési-gondozási egység;
 • igazgatási helyiségek;
 • szociális helyiségek;
 • melegítő konyha/tálaló;
 • mosoda.

Tervezett megvalósítási ütem:

 • támogatás folyósítása, előkészítési szakasz: 2022. december 31.;
 • beszerzési- és közbeszerzési eljárások lefolytatása, illetve az eljárási költségek támogatásból való finanszírozása: 2023. június 30.;
 • kivitelezési szerződés megkötése: 2023. szeptember 30.;
 • a támogatás 25%-ának felhasználása: 2024. március 31.;
 • a támogatás 50%-ának felhasználása: 2024. június 30.;
 • a támogatás 75%-ának felhasználása: 2024. szeptember 30.;
 • a támogatás 100%-ának felhasználása: 2024. december 31.;
 • beruházás megvalósítása: 2024. december 31.;
 • a támogatás elszámolása: a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint is elszámol, legkésőbb a tárgyévet követő február 28-ig.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a pályázat benyújtásával összefüggő jognyilatkozatok megtételére.

A Közgyűlés a pályázathoz szükséges bruttó 30.315.789 forint önerőt a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja, továbbá vállalja az előre nem látható okokból, illetve áremelkedés miatt a további felmerülő költségek finanszírozását.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

27/2021. (XI.23.) PB állásfoglalás

 

a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” kiírt pályázat benyújtásáról

 

A Pénzügyi Bizottság 8igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” kiírt pályázat benyújtására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadására

 

Varga András kabinetvezető: Elmondja, hogy lezárt közbeszerzések esetében a megkötött támogatási szerződésekben lévő összeg nem nyújt fedezetet a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrehozható szerződésre. Tehát a beruházási célokmányt azért kell módosítani, mert a Tárnoki út esetében van egy megkötött, aláírt támogatási szerződés, melynek forrása nem elegendő arra, hogy ezt az utat megépítsék.

 

T. Mészáros András elnök: 3 év eltelt, mióta aláírták a támogatási szerződést aláírták, az építőipari infláció pedig az elmúlt időszakban jóval magasabb volt az általános inflációnál.

 

Varga András kabinetvezető: Ez igaz, viszont ezen a területen, az érintett önkormányzati Tárnoki út tekintetében több olyan közbeszerzési eljárás volt, amely nem járt eredménnyel.

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az ismertetett határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a PM_ONKORMUT_2018/135. azonosítószámú, az „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában elkészített – jelen határozat mellékletét képező – célokmányt elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

1. melléklet a …/2021. (XI. 25.) számú határozathoz

Nyilvántartási szám: …

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1–3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása”

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

BPM-ÁPI/1160-1/2019 iktatószámú Támogatási Szerződés alapján

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

fejlesztési területek: 10925; 7314 helyrajzi szám;  belterületi gyűjtő és feltáró út ; Tárnoki út (Bor utca – Damjanich utca közötti szakasza)

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

igénybevett terület: 10925, 7314 helyrajzi szám, összesen 26.295 négyzetméter

Műszaki tartalom:

Meglévő belterületi, „C” forgalmi terhelési- és B.V.c.B. tervezési kategóriába sorolt, gyűjtő és feltáró út, aszfalt szerkezetű 5,5–6,0 méter széles útpályájának felújítása burkolatmarással és új aszfaltréteg terítésével, lokális pályaszerkezet cserével, többlet forgalmi sáv nélküli szélesítéssel, az útkategória- illetve a magassági és vízszintes vonalvezetés jellemzőinek változtatása nélkül

Meglévő kiemelt és süllyesztett szegélysor elbontása, „K”-, süllyesztett- vagy kiemelt szegélysor épül.  Meglévő, szakaszos egyoldali járda elbontása és új egyoldali járda építése a teljes szakaszon. Meglévő kapubehajtók elbontása és egységes pályaszerkezettel történő újraépítése, lejtésiránytól függőek rácsos folyóka beépítésével, árokba történő bekötéssel. Lekerekítő ívek bővítése helyszínrajzon jelölt helyeken. Murva burkolatú utak csatlakozásánál „sárrázó” készül kb. 20 méter hosszan kifuttatva.

Felújítás AC11 típusú aszfalttal történik, beépítés helyétől (réteg) függően normál (N) illetve fokozott (F) igénybevételre tervezve. Felújítással érintett részeken szakaszolástól függően 10–12 centiméter vastagságú új aszfaltréteg kerül beépítésre, a megerősítendő részeken 17–19 centiméter. Pályaszerkezet cserével érintett részeken az alábbi rétegrend kerül beépítésre:

5 cm AC11(F) kopó

5-7 cm AC11(N) kopó kiegyenlítő rétegként

7 cm AC11(F) kiegyenlítő réteg

20 cm M63

20 cm FZKA 0/56

TR160/160

GRK-3 geotextília

Csapadékvíz-elvezetés a meglévő koncepció megtartásával, meglévő befogadókkal és- lefolyási viszonyok megtartása mellett nyílt árkos vízelvezetéssel történik, melynek része a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer (átereszek, csapadékcsatorna és nyílt vízelvezető árkok) felújítása, jó karba helyezése minmium 30 centiméter átmérőjű átereszek cseréjével valamint árkok gyephézagos burkolattal való ellátása és surrantók kialakítása.

Forgalomtechnikai beavatkozás részeként új tartós kivitelű burkolati jelek készülnek, „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblák helyére „Elsőbbségadás kötelező” táblák kerülnek. Megszüntetésre kerül a Tárnoki utca 98. (7215 helyrajzi szám) előtt levő figyelmeztető és sebességkorlátozó tábla.

Tárgyi kivitelezésnek közműkiváltási munkálatok nem képezik részét. Aknafedlapok szintbe helyezését el kell végezni. Beavatkozási szakaszon buszmegálló, tömegközlekedési vonal nem található.

Műszaki megoldás indokolása: Érd MJV a projekt előkészítéseként tárgyi útszakaszon behajlásmérési  és mintavételi vizsgálatok elvégzését rendelte meg.  Közbeszerzési eljárás eredményeképpen Zahora Kft. mint Tervező került ki nyertes ajánlattevőként aki vizsgálatok és minták kiértékelését követően technológiai javaslatot készített, mely két részre bontotta tárgyi útszakaszt (Riminyáki út – Ürmös utca; György utca – Damjanich utca). Technológiai javaslatra épülve készült útfelújítási (rekonstrukciós) tervdokumentáció, mely szerint tárgyi kivitelezési munkák megvalósulnak.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.)

Előkészítési költségek:

Rekonstrukciós terv elkészítésének költsége bruttó 6.223.000 Ft,

Fúrt mintavétel elkészítése bruttó 406.400 forint,

Teherbírás mérés elkészítése bruttó 431.800 forint.

Közbeszerzési eljárások költségei:

Közbeszerzési eljárások és a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó költsége bruttó 1.921.600 forint

Építési költségek:

A legkedvezőbb ajánlat:

A nettó ajánlati ár 192.828.280, amely bruttó 244.891.916 forint

A rendelkezésre álló nettó fedezet 164.213.425 forint, amely bruttó 208.551.050 forint

A nettó fedezeti hiány 28.614.855, amely bruttó 36.340.866 forint

A második legkedvezőbb ajánlat:

A nettó ajánlati ár 217.496.752, amely bruttó 276.220.875 forint

A rendelkezésre álló nettó fedezet 164.213.425, amely bruttó 208.551.050 forint

A nettó fedezeti hiány 53.283.327, amely bruttó 67.669.825 forint

Műszaki ellenőri költségek:

Nettó 6.988.000, amely bruttó 8.874.760 forint (kamarai ajánlás, becsült érték).

Fenti árak 2021 évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményei és 2022 évben történő megvalósításra vonatkoznak.

Költségbecslés módja:

Tervezői költségek: lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Kivitelezési költségek: kivitelező kiválasztására irányuló lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján

Műszaki ellenőri költségek: mérnökkamarai ajánlás alapján

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

támogatás terhére;

126/2021. (VI. 29.) számú közgyűlési határozatban szereplő beruházási hitel

(A támogatás+kötelező önrész fedezetén túli költségek, bruttó 50.828.426 forint, illetőleg a második legkedvezőbb ajánlati ár ajánlattevőjével történő szerződés kötés esetén bruttó 82.157.385 forint a 126/2021. (VI. 29.) számú közgyűlési határozatban szereplő beruházási hitel

terhére kerülnek finanszírozásra)

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

Közbeszerzés útján.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az érintett területek az Önkormányzat tulajdonában vannak.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

lásd 6. pontban foglaltakat

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

Jelen beruházáshoz nem tartoznak közműkiváltási munkák (lásd 5. pontban).

Tervezett beruházástól nem várható az infrastruktúra számottevő terhelődése.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

Tulajdonos: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Üzemeltető: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény.

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

Beruházás nem építési engedélyköteles, kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárással zárul legkésőbb 2023. január 31-ig.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

Üzemeltetésbe adás után Érdi Közterület-fenntartó Intézmény saját költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

Tervezett beruházás eredményeképpen tárgyi útszakaszon kb. 10 évig nem kell felújítási munkákat végezni, karbantartási költségek ezen időszak alatt jelentősen csökkennek.

 

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

28/2021. (XI.23.) PB állásfoglalás

 

a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadásáról

 

A Pénzügyi Bizottság 6igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadására” vonatkozó I-II. határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Szavazat

T. Mészáros András

Nem

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Nem

Győri László

Igen

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

T. Mészáros András elnök: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a rendelet-módosítási javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.”

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

29/2021. (XI.23.) PB állásfoglalás

 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására

 

T. Mészáros András elnök: Ez egy régi gyakorlat már, évek óta megkötik a szerződést. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására – legfeljebb két férfi és három női férőhelyre – 2021. december 1. napjától – 2022. március 31. napjáig tartó határozott időre 40.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybevett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:        a szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

30/2021. (XI.23.) PB állásfoglalás

 

szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosításáról

 

A Pénzügyi Bizottság 8igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

 

T. Mészáros András elnök: A régi szerződés módosításáról van szó, ez is megszokott eljárás. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2022. december 31. napjában határozza meg.

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

 

31/2021. (XI.23.) PB állásfoglalás

 

a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosításáról

 

A Pénzügyi Bizottság 8igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

9. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Ferencz Judit közgazdasági irodavezető: Részletesen ismerteti az előterjesztésbe foglaltakat. Kiemeli a bevételi előirányzatokat érintő módosításokat, a normatíva előirányzatokat érintő módosításokat, és a pályázati bevételeket. Ismerteti a kiadások tekintetében történt átvezetéseket. A költségvetési rendelet módosítási előterjesztésben foglaltak alapján az általános tartalék 81.662.208 forintra változik, a költségvetési főösszeg 50.743.640.079 forintra módosul.

 

T. Mészáros András elnök: Nemrég fogadták el a költségvetést 50,147 milliárd forinttal a költségvetést, most pedig 50,743 milliárd forint a főösszeg, durván 600 millió forinttal több lett a bevétel, mint volt.

 

Lengyel Péter képviselő: Rendkívül szakmai hozzászólás volt.

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a rendelet módosítási javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 437 637 706 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 666 428 618 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 50 743 640 079 forintban állapítja meg.  A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 897 926 662 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 4 666 428 618 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 50 743 640 079 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 903 804 274 forint, ebből”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt táblázat „általános tartalék” sor és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

általános tartalék

81 662 208 forint

céltartalék

822 142 066 forint”

3. § A rendelet 1–21. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.”

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

32/2021. (XI.23.) PB állásfoglalás

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A Pénzügyi Bizottság 6igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Szavazat

T. Mészáros András

Nem

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Nem

Győri László

Igen

 

 

T. Mészáros András elnök: Lengyel Péter képviselő megjegyzésére reagálva elmondja, hogy meggyőződésem, hogy bárhogy ül össze ez a testület, akkor is politikai testület marad, tehát szakmai munkát nagyon nehéz végezni, azért vannak a szakemberek a hivatalban, hogy ezt a munkát elvégezzék, mi akkor is politikai testület maradunk.

 

 

 10. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére

 

T. Mészáros András elnök: A rendőrségnek ezekben a kicsit túlhajszolt napokban is meg kell köszönni a munkáját, egy ilyen támogatási szerződés pedig továbbra is biztosítja Érd közbiztonságát.

Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az ismertetett határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására 2021. december 1. – 2022. április 30. közötti időtartamra összesen bruttó 2 millió forint összegű támogatást nyújt.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a megállapodást aláírja.

A megállapodás megkötéshez szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének általános tartaléka terhére kerül átvezetésre.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

33/2021. (XI.23.) PB állásfoglalás

 

a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötéséről

 

A Pénzügyi Bizottság 8igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

T. Mészáros András elnök: Felkéri Lengyel Péter alelnök urat, hogy szakmailag vegye át a következő napirendektől az ülés vezetését, mivel el kell mennie, reméli, hogy mind politikai, mind szakmai tekintetben megfelelően tudja a feladatot ellátni az utolsó napirendi ponttal.

 

 

Lengyel Péter alelnök átvette az ülés vezetését 17:45 órától.

 

Lengyel Péter alelnök: Hozzáteszi, hogy sürgős előterjesztés is van a bizottság napirendjén.

 

 

11. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására

 

Lengyel Péter alelnök: Ismerteti az előterjesztést. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megkezdi az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálatát.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálatához szükséges költségvetési forrást a város 2022. évi költségvetési rendeletébe betervezi, valamint hozzájárul az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt történő kötelezettségvállaláshoz.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az új helyi építési szabályzat kidolgozása érdekben a tervezési szerződést megkösse. 

Határidő:        véleményezési eljárás megindítására – 30 nap

                        a szerződés megkötésére – a beszerzési eljárás lefolytatását követő 15 nap

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

34/2021. (XI.23.) PB állásfoglalás

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására

 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Szavazat

T. Mészáros András

Távol

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

12. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Sürgős előterjesztés: Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 

Szűcs Gábor alpolgármester: A módosítás azt segíti például elő, hogy eddig a közterület használatról szóló rendelet 20.§ f) szerint a reklámberendezések vonatkozásában megállapodás alapján a rendelettő eltérő árszabást lehetett használni, most ez megszűnik, mindenki ugyanolyan feltételekkel indul. Az óriásplakátokon a jelenlegi szabályozás szerint 2023. december 31-ig lehet reklámot közzétenni.

 

Lengyel Péter alelnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a rendelet-módosítási javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Nem kell közterület-használati engedély, de írásbeli bejelentés szükséges:

2. a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevétele érdekében az utasok várakozására szolgáló fülke, illetve legalább részben épületszerkezettel körülzárt épületrész, vagy egyéb építmény, létesítmény; utasváró elhelyezésére;”

2. §

A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem adható közterület-használati engedély:

1. a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevétele érdekében közterületen kialakított megállók területére, ide nem értve azÉrd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete szerinti citylight formátumú eszközöket;”

3. §

A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet 20. §-ának f) pontja.

 

1. melléklet a /2021. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelethez

1. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletének 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A

B

C

D

díjtétel

jele

Közterület-használat jogcíme

díjövezeti besorolás

 

 

 

I.

II.

„1.

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzatok (portálok), üzleti védőtető, ernyő-szerkezet, üzlethomlokzatra szerelt cégér és egyéb hirdetési célú berendezés elhelyezésére, ide nem értve a 22–24. pontokban meghatározott berendezéseket (forint/négyzetméter/hó)

 

 

 

1560.-

 

 

 

840.-

2. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletének 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A

B.

C

D

díjtétel

jele

Közterület-használat jogcíme

díjövezeti besorolás

 

 

 

I.

II.

„8.

Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) számú önkormányzati rendelete szerinti utcabútorok közterületen történő elhelyezésére, ide nem értve a 22–24. pontokban meghatározott berendezéseket (forint/négyzetméter/hó)

 

 

 

2.000

 

 

 

1.000

3. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletének az alábbi 22–24. sorokkal egészül ki:

A

B

C

D

díjtétel

jele

Közterület-használat jogcíme

díjövezeti besorolás

 

 

 

I.

II.

22.

Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) számú önkormányzati rendelete szerinti citylight formátumú eszközök (forint/darab/hó)

 

 

3.000

 

 

2.500

23.

Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) számú önkormányzati rendelete szerinti cityboard formátumú eszközöket (forint/darab/hó)

 

 

10.000

 

 

8.000

24.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek nem megfelelő méretű reklámhordozók esetében a törvényben engedélyezett időpontig (forint/darab/hó)

 

 

10.000

 

 

8.000

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

35/2021. (XI.23.) PB állásfoglalás

 

a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Szavazat

T. Mészáros András

Távol

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Tartózkodik

Győri László

Igen

 

 

13. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Tekauer Norbert képviselő: Sport Bizottsági ülésen nem tudta megkérdezni, ezért kérdése, hogy a sportszervezeti pályázatoknak a teljesítése, kifizetése nem történt meg kérdése, hogy ez mikorra várható?

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: Fejből nem tudja megmondani, hogy ki kapta már meg és ki nem, de biztosan folyamatban van.

 

 

Lengyel Péter alelnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Pénzügyi Bizottság ülését.

 

 

A bizottság ülése 17:55 órakor ért véget.

 

k.m.f.

 

 

 

 

Lengyel Péter

jegyzőkönyv-hitelesítő

  T. Mészáros András

elnök