1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítására

 

Zsirkai László az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. A Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. feladatainak bővítése miatt van ismét szükség az üzleti terv módosítására. A Mély utcában elindult a Présház megbízása, ennek a beruházásnak a lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatait tartalmazó összeg a kimutatásban látható az MVP terhére. Van egy új feladat, mégpedig a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum beüzemelési feladatai. Ez egy 24 tantermes iskola, egy uszodával és 500 fős lelátóval rendelkező sportlétesítménnyel együtt. Van már gyakorlatuk uszodák beüzemelésében, gondolva az Érdi Aréna esetére is, a vízjogi engedély megszerzése is szükséges. Szakmailag úgy érzi, mindkét feladatot a jelenlegi létszámukkal teljesíteni tudják.

 

Lengyel Péter képviselő: Az első 7 oszlop a terv adatok, vagy a 2021. tényadatok?

 

Zsirkai László az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Tényadatok szerepelnek.

 

Lengyel Péter képviselő: Ezek a tényadatok a tervekhez képest, hogy teljesültek?

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: A kifizetésekkel kapcsolatban elmondja, hogy ezek a kifizetések teljesülni fognak, időben lehet eltolódás a hónapok között, melyre példát mondd. Időszakok közötti eltolódásról van szó, tehát összegszerűségében nem változik az üzleti terv.

 

Zsirkai László az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője: A Felügyelő Bizottságuk is feltette ezt a kérdést, készített számukra egy tájékoztatást.

 

Simó Károly képviselő: A próbaüzem alatt is felmerült, hogy mi alapján lesz kihasználva a csarnok illetve a vízfelület. Úgy gondolja, tekintettel arra, hogy sok egyesület működik Érden, amibe több száz gyerek sportol, le kellene szögezni, hogy „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fejezze ki azon szándékát, hogy a Városfejlesztési Kft. felkérje a Fenyves-Parkvárosi Közoktatási Centrum sportlétesítményeiben az iskolai testnevelési tanórák és iskolai rendezvények időbeosztása után fennmaradó teremkapacitást-, illetve vízfelületet az érdi sportegyesületek – különösen az érdi Delta Röplabda Sportegyesület - részére kell biztosítani.”  Mivel említett egyesület a városba sok pénzt hozott, több telephelyen vannak, mely kapacitás lekötést jelent, tehát ha az egy helyen tudnának összpontosulni, a többi hely felszabadulna, és rotációs jelleggel tudnák más célra hasznosítani.

 

Zsirkai László az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Maguk is az érdieket részesítik előnyben, természetesen van kivétel, mint például az Aréna esetében a budapesti Honvéddel együtt van egy ifjúsági vízilabda csapat, tulajdonképpen itt a Honvéd fizeti a pályabérletet.

 

Lengyel Péter képviselő: A Sport Bizottságon ez nem volt napirenden, de egyebek napirenden belül érintették, eszmeiségével egyébként egyet tudnak érteni, hiszen valóban részesítsék előnyben az érdi sportegyesületeket és az érdi gyerekeket mozgató sporttevékenységet. Három dolgot finomítana, hiszen feleslegesnek éreznék az ilyen fajta bekorlátozást, Zsirkai László úr is elmondta, hogy az eddigi gyakorlat ez volt. Arra jutottak, hogy a „kell” szó erős egy ilyen közgyűlési határozatban, illetve kiemelni egy sportegyesületet az olyan korlátozás, mely bár módosítható később, de nehézkes. Végre van egy olyan sportlétesítmény vízfelülettel és teremmel, melyet nem magáncég, hanem egy 100%-ban városi cég üzemeltet, igyekezzenek a bevétel oldalára is figyelemmel lenni. Javasolja a következők szerint módosítani: „Lehetőség szerint az iskolai testnevelési tanórák és iskolai rendezvények időbeosztása után fennmaradó teremkapacitás kihasználásában, sportjellegű események esetében lehetőség szerint részesítse előnyben az érdi székhelyű sportegyesületeket, szem előtt tartva a gazdaságossági szempontokat.„ Tudják, hogy a terem alkalmas jelen pillanatban kosár-, kézi- és röplabda mérkőzésekre is, „perselyek” is ki lettek alakítva, mert ez Dömötör László mindenképpen szerette volna és ez a módosítással megvalósult. Tehát a következő módosítással támogatni tudják.

 

Simó Károly képviselő: Kérdése, hogy mást is be akarnak hozni?

 

Lengyel Péter képviselő: Nincs tudomása arról, hogy lenne olyan, hogy más is kopogtatna, ráadásul Érden kívül, tehát a Sport Bizottság is az Érdi Székhelyű sportegyesületek előnyben részesítésével egyetért, azonban hogy a „kell” szóval lekorlátozzák magukat, ráadásul csak és kizárólag sporteseményekre lehessen, hiszen várhatóan egyéb rendezvényekre is kiadható lesz ez a hely a szabad kapacitás függvényében.

 

Simó Károly képviselő: A sportcsarnok sportolásra való. Fontos tisztázni ezeket, nehogy véletlenül előkerüljön egy budaörsi kosárlabda egyesület, és ha máshogy fogalmazzák meg, esetleg oda kelljen nekik adni.

 

Lengyel Péter képviselő: Van egy érdi röplabda egyesület, akit senki nem akar mostohaként kezelni, azonban ha lekorlátozzák a használatot, az neki, mint felelősen gondolkozó „tulajdonosként” korlátozza a kapacitás kihasználást és a bevételi lehetőségeket is.

 

T. Mészáros András elnök: Ha már tulajdonosként szólal fel képviselő úr, emlékeztet arra, hogy ilyen módon Simó Károly is ugyanolyan „tulajdonos”.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Egyetért Lengyel Péter képviselőtársával, a szándék nagyon jó, hogy az érdi székhelyű sportegyesületek használják, de ilyen alapon bármelyik sportegyesületet kiemelhetnék, ez nem gondolja, hogy a többivel szemben korrekt lenne. Azonban gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni.

 

Simó Károly képviselő: Azért mert a Delta Sportegyesület már letett az asztalra valamit, több 10 millió forinttal gazdagította a várost. Nyilván a kézilabdasportnak ott van az Aréna, a kosárlabdának a Vörösmarty Gimnázium, a Delta viszont jelenleg 3 telephelyen van, a kapacitás egy helyen jobban kihasználható lenne, és ahol pedig felszabadul a hely az is kihasználható lenne. Alapvetően ne felejtsék el, hogy ez egy köznevelési centrum és a sport a köznevelés része.

 

Tekauer Norbert képviselő: Az alapelvet rendben valónak tartja, még a Deltát is kiemelné, hiszen erősorrendet is meg kell állapítani, de úgy gondolja, hogy az Aréna üzemeltetéséből kiindulva, melyet szintén a Városfejlesztési Kft üzemeltet, eddig is nagyon bölcsen kezelte ezeket a dolgokat. Kettéválasztaná, van az edzéslehetőségek biztosítása, illetve a verseny-, mérkőzéseknek a biztosítása teljesen elkülönül egymástól. Tehát attól, hogy a Delta logikusan ott rendezi az edzéseit, koncentráltan megjelenik a röplabda, abszolút megérdemelt is, de ugyanakkor miért ne rendezhetne ott más is. Amennyiben nekik egy központi hely lehet edzéslehetőség szempontjából akkor az tökéletes, illetve az eddigi Aréna ésszerű üzemeltetését tekintve, a Delta tökéletesen megfelel erre a célra.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Örülne, ha lenne ott helyük, azonban ez nem Pénzügyi Bizottsági hatáskör, ez inkább a Sport Bizottságéba tartozna. Erről nem a Pénzügyi Bizottságon kellene állást foglalni.

 

Lengyel Péter képviselő: Nem az elvvel van baj, látszik, hogy úgy gondolja mindenki, hogy első sorban érdi sportegyesületeket részesítsenek előnyben. De nem gondolja, hogy lett volna olyan, hogy beleszóltak volna abba, hogy mely sportegyesületet részesítsék előnyben. A terembérleti díjak tekintetében szerződés szerint a tankerület egy magántulajdonú céggel áll kapcsolatban, ezért úgy gondolja, hogy nem lenne baj, ha ezek a típusú bevételek a várost gyarapítanák majd, számára a kizárólagosság és „kell” szó a zavaró, javasolja inkább a „részesítse előnyben” megfogalmazást.

 

Simó Károly képviselő: Ragaszkodik a benyújtott módosító indítványához, ami nem zárja azt ki, hogy a Delta nyilván nem használja ki a teljes kapacitást, felmerül a szabad kapacitás kihasználása, amiből ugyanúgy lehet bevételt szerezni.

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra Simó Károly képviselő módosító indítványát, melyet ismertet.

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra Simó Károly képviselő által benyújtott módosító indítványt.

 

Simó Károly módosító indítványáról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Nem

dr. Asztalos Éva

Nem

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Tartózkodik

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Tartózkodik

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Távol

 

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az I. és II. határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„I: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. október 1. napjától megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a Fenyves-Parkvárosi Közoktatási Centrum sportlétesítményeinek és az épülethez tartozó park üzemeltetési feladataival.

Határidő:        a határozat továbbítására – 2021. szeptember 30.

Felelős:                       dr. Csőzik László polgármester

 

II: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi módosított üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege: a Modern Városok Program terhére megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokra vonatkozóan 178.546.000, az üzemeltetési feladatokra vonatkozóan pedig 760.369.000 forint.

Határidő:        a határozat továbbítására – 2021. szeptember 30.

Felelős:                       dr. Csőzik László polgármester „

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

18/2021. (IX.28.) PB állásfoglalás

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítására

 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. megbízását a Fenyves-Parkvárosi Közoktatási Centrum sportlétesítményeinek és az épülethez tartozó park üzemeltetési feladataira” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra Simó Károly képviselő által benyújtott módosító indítványt.

 

Az I. határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Nem

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Nem

Győri László

Távol

 

 

 

A II. határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Nem

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Nem

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Nem

Győri László

Távol

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 1369/2021. (VI.10.) kormányhatározat alapján biztosított 777 millió forint összegű működési támogatás beérkezett az önkormányzat költségvetési számlájára. A támogatás felhasználása a korábbi működési támogatásokhoz hasonlóan fog megtörténni, ezzel kapcsolatban a támogató részére adatlapot nyújtottak be. Ez úgy oszlik meg, hogy 267 millió forint került településüzemeltetési feladatok céljára felhasználásra, ezen belül 200 millió forint útkarbantartásra, 67 millió forint zöldfelület kezelésre, üzemeltetésre, ez utóbbi alatt a Papi földek üzemeltetését kell érteni. A 777 millió forinton belül 300 millió forintot fognak közszolgáltatási szerződés keretében a Városfejlesztési Kft-nek kifizetni, illetve az Aréna üzemeltetési céljaira elszámolni. Egyéb sportcélú létesítmények fenntartására és a Sirius eb-menhely fenntartására 210 millió forint kerül felhasználásra. Ebből a Gárdonyi uszoda üzemeltetésére megközelítőleg 111 millió forintot, a Parkvárosi uszoda üzemeltetésére 72 millió forintot, az Ercsi úti sportpálya üzemeltetésére 16-, az eb-menhely a fenntartására pedig 9,6 millió forintot fognak felhasználni. A másik jelentős összegű támogatás az önkormányzatoknak a rendkívüli támogatására kiírt pályázatra benyújtott igényre tekintettel kapott 85 millió forintos támogatás. Ennél nagyobb összegre pályáztak. Ennek az összegnek a terhére kerül elszámolására a Fácán óvodának a támogatás felhasználásával kapcsolatban megállapított visszafizetési kötelezettség egy része 27,5 millió forintban, a Volán busznak a helyi közösségi közlekedési célra tekintettel kifizetendő összegből nagyjából 17 millió forint összegben, továbbá a Városfejlesztő Kft-nek az Érd Aréna üzemeltetési céljaira 29,6 millió forint, mely 1 havi közszolgáltatási díjat jelent. Helyi iparűzési adó túlfizetési kötelezettség visszautalási céljára 1,6 millió forintot, illetve egyéb kisebb tételek díjai szerepelnek. Egy harmadik támogatás a Szepes Gyula Művelődési Központ programjainak finanszírozását szolgálja 14 millió forint összegben, mely finanszírozás keretében átadásra kerül a Művelődési Ház részére. A működési támogatások előirányzatait érintette a május hónapban végrehajtott és a Magyar Államkincstár által augusztus hónapban jóváhagyott normatíva pótigénylés hatása, amelynek eredményeképpen 134.030.322 forinttal emelkedett az önkormányzat normatív támogatása. A többletbevételnek megfelelő kiadási előirányzati összeg egyelőre a céltartalék soron szerepel, a háromnegyed éves teljesítési adatok alapján kerül az intézmények részére átadásra a megfelelő kiadási előirányzati jogcímekre. A kiadások tekintetében tulajdonképpen átcsoportosítások történtek, új jelentős mértékű kötelezettségvállalási kiadás nem került beépítésre, hiszen a két említett nagyobb összegű működési támogatás, mint bevételi forrás az eredeti költségvetésben is szerepelt, ezekhez realizálódott egy bevételi forrás. A költségvetési rendelet módosítási előterjesztésben foglaltak alapján az általános tartalék 106.757.877 forintra változik, a költségvetési főösszeg 50.141.390.846-ra módosul.

 

Simó Károly képviselő: Kérdése, hogy azon tételek, melyek a költségvetésbe be voltak tervezve, és most már lehet tudni, hogy kiadási oldalon nem akkora összegben teljesülnek, miért nem módosítják most?

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: Azért nem módosították most, mert október 20-a a háromnegyed éves beszámoló teljesítési határideje a MÁK részére, az év tekintetében jelentősebb intervallumban lesznek adatok, akkor szeretnének ezzel érdemben foglalkozni, hozzáteszi, hogy adóbevételi határidők is voltak szeptemberben, mintegy 2 milliárd forint iparűzési adó bevétel beérkezett az első 9 hónapban. A bevételek vonatkozásában is tudnak módosításokat eszközölni, a működési hiány terhére fogják az adóbevételeket a realizált összeggel megemelni, a kiadások tekintetében, ami lefaragható azokat lefaragják a háromnegyed éves beszámoló ismeretében, tehát fognak foglalkozni ezzel a kérdéssel.

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a rendeletmódosítási javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 481 982 215 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 019 834 876 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 50 141 390 846 forintban állapítja meg.  A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 942 271 171 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 4 019 834 876 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 50 141 390 846 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 170 687 857 forint, ebből”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „általános tartalék” sor és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

általános tartalék

106 757 877 forint

céltartalék

1 063 929 980 forint”

 

3. § A rendelet 1–21. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.”

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

19/2021. (IX.28.) PB állásfoglalás

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó javaslatot.

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Nem

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Nem

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Nem

Győri László

Távol

 

 3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Generali a Biztonságért Alapítvány okos zebra - gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhíváson való részvételre

 

T. Mészáros András elnök: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat részt kíván venni a Generali Biztonságért Alapítvány által meghirdetett, „Okos Zebra- Gyalogosvédelmi rendszer” című pályázaton, az alábbi helyszínek tekintetében:

  • Diósdi út (Tulipán utca – Harangvirág utca)
  • Szent István út (Petőfi Sándor utca)
  • Bajcsy-Zsilinszky út (CBA – Artúr üzletház)

Tekintettel arra, hogy a pályázat az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza, a Közgyűlés a pályázathoz szükséges bruttó 4.191.000 forint önrészt, az önkormányzat 2021.évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.

Az önrész összege a benyújtott három megjelölt helyszín költsége, mely a nyertes megvalósítási helyszínek függvényében változhat.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:         dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

20/2021. (IX.28.) PB állásfoglalás

 

a Generali a Biztonságért Alapítvány okos zebra - gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhíváson való részvételről

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a Generali a Biztonságért Alapítvány okos zebra - gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhíváson való részvételről” vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Távol

 

 4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Innováció és Technológiai Minisztérium, „Tisztítsuk meg az Országot!” felhíváshoz beadott önkormányzati pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosítására

 

T. Mészáros András elnök: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat részt kíván venni az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt 2021. évben megvalósítandó I. ütem című pályázaton.

Tekintettel arra, hogy a pályázat az illegális hulladék felszámolásával megbízni kívánt szolgáltató kiválasztásához szükséges feltételes közbeszerzési eljárás díjazását nem tartalmazza, a Közgyűlés az ehhez szükséges forrást az önkormányzat 2021. évi költségvetése általános tartalék terhére biztosítja. Az eljárásra biztosítandó fedezet tervezett összege: bruttó 2 millió forint.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

21/2021. (IX.28.) PB állásfoglalás

 

az Innováció és Technológiai Minisztérium, „Tisztítsuk meg az Országot!” felhíváshoz beadott önkormányzati pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosításáról

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Innováció és Technológiai Minisztérium, „Tisztítsuk meg az Országot!” felhíváshoz beadott önkormányzati pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosítására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Távol

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Simó Károly képviselő: A következő bizottsági ülésre szeretne kérni egy kimutatást a bizottság számára az adóbevételek 1-9. havi teljesüléséről.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: Rendben.

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kéri a Közgazdasági Irodavezetőtől, hogy a 2021. év első 9. havi teljesült adóbevételeiről készítsen egy kimutatást a bizottság részére.

 

Simó Károly képviselő: Az új számlavezető banknál működik az új „cash pool” rendszer?

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Ismerteti a cash pooling számlavezetési szolgáltatás lényegét.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: Nem. Ez a finanszírozási forma az intézmények gazdálkodása tekintetében lehetne ésszerű, jelenleg körülbelül 2 hetes gyakorisággal kapnak az intézmények finanszírozást az igényelt tételeik tekintetében.

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Pénzügyi Bizottság ülését.

 

 

A bizottság ülése 17:55 órakor ért véget.

 

k.m.f.

 

 

 

 

 

Lengyel Péter

jegyzőkönyv-hitelesítő

  T. Mészáros András

elnök