Tisztelt Közgyűlés!

- A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány a Csángó Bál megrendezésével összefüggésben nyújtott be támogatási kérelmet 400.000 Ft összegben. Az esemény 2018. február 10-én huszonkettedik alkalommal került megrendezésre. A csángók hagyományos budapesti fesztiválja egész estés, párhuzamosan futó programokból álló rendezvénysorozat, amelynek keretében gyimesi és moldvai csángó magyar hagyományőrző, valamint magyarországi hivatásos és amatőr együttesek lépnek színpadra. A rendezvény célja a moldvai és a gyimesi csángók páratlanul gazdag hagyományainak és kultúrájának bemutatása. A tartalmas programok, színvonalas előadások megszervezéséhez és lebonyolításához javaslom a 400.000 Ft összegű támogatás biztosítását a polgármesteri keret terhére; 

- A Mátyás Király Alapítvány tevékenységének célja az Érdligeti Iskolában folytatott oktató-nevelő munka feltételeinek javítása, a szükséges eszközállomány fejlesztése. Az alapítvány kuratóriumának elnöke annak érdekében fordult az önkormányzathoz, hogy az iskolában használt vetítővászon és projektor fix felszereléséhez szükséges konzol és kellékek beszerzéséhez 25.000 Ft összegű támogatásban részesülhessenek.  Az Érdligeti Iskola szakmai munkája feltételeinek javítása céljából ezt indokoltnak látom, ezért javaslom a 25.000 Ft összegű támogatás biztosítását a polgármesteri keret terhére; 

- A Sportiskola Alapítvány az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola sportsikereiről számolt be. E szerint a Tollaslabda Diákolimpia Országos döntőjére az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskolából és az ÉVSE Tollaslabda Szakosztályából idén rekord számú, mintegy 30 fő jutott be. Az alapítvány kuratóriumának elnöke a 2018. március 23. és 25. között megrendezésre kerülő országos döntő költségeinek finanszírozásához kér 200.000 Ft összegű támogatást az önkormányzattól. A Tollaslabda Diákolimpia Országos Döntőjén történő részvétel költségeinek finanszírozásához javaslom 200.000 Ft támogatás biztosítását a Sportiskola Alapítvány részére a polgármesteri keret terhére. 

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alapítványi forrás átvételéről és átadásáról a Közgyűlés jogosult dönteni, kérem a T. Közgyűlést, hogy a támogatások végrehajtása érdekében fogadja el a határozati javaslatokat! 

Érd, 2018. március 9.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére a Csángó Bál megrendezésének kiadásaihoz 400.000 Ft támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 16. melléklet K512 során a polgármesteri keretben rendelkezésre áll. 

Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Mátyás Király Alapítvány részére iskolai eszközök beszerzésére és felszerelésére 25.000 Ft összegű támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 16. melléklet K512 során a polgármesteri keretben rendelkezésre áll. 

Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Sportiskola Alapítvány részére a Tollaslabda Diákolimpia Országos Döntőjén történő részvétel költségeinek finanszírozásához 200.000 Ft támogatás biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 16. melléklet K512 során a polgármesteri keretben rendelkezésre áll. 

Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

melléklet