Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 133/2013. (V.30.) határozatával a Kemencés és Lakoma Kft.-t bízta meg, hogy 2013. július 1-jétől határozatlan időtartamra feladat-ellátási szerződés keretében lássa el a Gesztelyi ház kiállító tereinek Érdi Galériaként való működtetését. 

A határozat alapján megkötött közművelődési megállapodás IV./6. pontja értelmében, a Szolgáltató az általa vállalt feladatokról és végzett szolgáltatásokról a Megbízó számára minden tárgyévet követő március 31-éig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni. 

A Kemencés és Lakoma Kft. ügyvezetője az Érdi Galéria működtetéséről szóló 2017. évi szakmai beszámolóját, valamint pénzügyi elszámolását a fentieknek megfelelően benyújtotta, melyet mellékelten csatolunk. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hozza meg döntését a szakmai beszámoló, illetve a pénzügyi elszámolás elfogadása tekintetében! 

Érd 2018. március 9.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Érdi Galéria 2017. évi működtetésével kapcsolatos szakmai beszámolóját elfogadja. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. március 31. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Érdi Galéria 2017. évi működtetésével kapcsolatos pénzügyi elszámolását elfogadja. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. március 31. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 beszámoló

Bizottsági véleményezés

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

2018.03.20.

8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot

Köznevelési és Művelődési Bizottság

2018.03.14.

Hat. jav. I.: 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja

Hat. jav. II.: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadásra javasolja