Tisztelt Közgyűlés! 

Városunkban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatást a Közgyűlés 243/2012. (VII.19.), illetve 81/2015. (IV.30.) határozata alapján megkötött közszolgáltatási szerződés szerint a Szippant-Hat Konzorcium végzi. 

A Közszolgáltatási Szerződés alapján a szolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatás tárgyévi tapasztalatairól tájékoztatni az önkormányzatot. 

Fentiek alapján a Szippant-Hat Konzorcium benyújtotta a 2017. évre vonatkozó beszámolóját, melyet ezúton terjesztek a Közgyűlés elé. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására! 

Érd, 2018. március 14.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szippant-Hat Konzorcium nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó 2017. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges