Tisztelt Közgyűlés!

Az Érdi Városfejlesztési Kft. vagyonkezelésében áll az önkormányzati tulajdonú Érd, Alispán u. 2. szám alatti 18987 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan, amely irodaházként működik. Az ingatlan ivóvíz bekötését közterület felbontása nélkül, csak a szomszédos, Érd, Diósdi u. 19. szám alatti 18988 helyrajzi számú ingatlanon keresztül lehetett megoldani, mivel a Diósdi úti sétálóutca pályázati pénzből valósult meg, és a burkolat felbontására nem volt lehetőség.

A 18988 helyrajzi számú magántulajdonban lévő ingatlan esetében viszont ugyancsak a burkolat felbontásának tilalma miatt a szennyvízelvezetést kizárólag a 18987 helyrajzi számú ingatlan 1 m2 nagyságú területének igénybe vételével lehet biztosítani. 

A fent leírtak miatt a mellékelt vázrajzok szerint vízvezetést biztosító szolgalmi jogot kell alapítanunk az 18988 helyrajzi számú ingatlanon II. számmal jelölt 4 m2 területre, mely az 18987 helyrajzi számú ingatlan mindenkori tulajdonosát illeti meg, és szennyvízelvezetést biztosító szolgalmi jogot kell alapítanunk az 18987 helyrajzi számú ingatlanon II. számmal jelölt 1 m2 területre, mely az érdi 18988 helyrajzi számú ingatlan mindenkori tulajdonosát illeti meg. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján a nnettó 25 millió forint egyedi  forgalmi értékhatárt meghaladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Közgyűlés teszi meg, tehát kérem a T. Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2018. március 12.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglalt jogkörében eljárva a határozat mellékletét képező vázrajz szerint vízvezetést biztosító szolgalmi jogot alapít ingyenesen az érdi 18988 helyrajzi számú ingatlanon II. számmal jelölt 4 m2 területére, mely az érdi 18987 helyrajzi számú ingatlan mindenkori tulajdonosát illeti meg.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglalt jogkörében eljárva a határozat mellékletét képező vázrajz szerint szennyvízelvezetést biztosító szolgalmi jogot alapít ingyenesen az érdi 18987 helyrajzi számú ingatlanon II. számmal jelölt 1 m2 területére, mely az érdi 18988 helyrajzi számú ingatlan mindenkori tulajdonosát illeti meg.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szolgalmi jogot alapító szerződések aláírására. 

Határidő: megállapodások megkötésére 90 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges

melléklet 1

melléklet 2 

Bizottsági véleményezés

Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

2018.03.20.

7 szavazattal elfogadásra javasolja