Tisztelt Közgyűlés! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontja, és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzatok kötelező feladata az egészségügyi alapellátásról, ezen belül pedig az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról történő gondoskodás. 

Érd Város Képviselő-testülete 302/2004. (XII.16.) határozata alapján a központi orvosi ügyeleti tevékenységet Érd, valamint Diósd, Tárnok, Pusztazámor és Sóskút települések vonatkozásában 2005. február 1-jétől az INTER-AMBULANCE Zrt. látja el. 

A hatályos szolgáltatási szerződés 21. pontja alapján az ügyeletet ellátó szolgáltató köteles évente egy alkalommal írásos beszámolót készíteni, azt a képviselő-testület ülésén szóban is megtenni, illetve a felmerült kérdésekre válaszolni. 

Az ügyeleti ellátást végző társaság a beszámolási kötelezettségének eleget téve benyújtotta a 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót, melyet mellékelten csatolunk. 

Kérem a Közgyűlést, hogy a beszámolót tárgyalja meg és döntsön annak elfogadásáról! 

Érd, 2018. március 9.

 

dr. Veres Judit 

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a központi orvosi ügyeleti tevékenységet ellátó INTER-AMBULANCE Zrt. 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges