Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek támogatásának rendjét. A Rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a pályázatok kiírása, valamint a beérkezett pályázatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről történő döntés a 13. § (3a) bekezdés figyelembevételével a Rendelet 1. mellékletében meghatározott bizottságok hatáskörébe tartozik. 

Ez a Szociális Keret, illetve Egészségügyi Keret pályázatai esetén a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, a Kulturális Keret pályázatai esetén a Köznevelési és Művelődési Bizottságot, a Természet-és Környezetvédelmi Keret pályázatai esetén a Környezetvédelmi Bizottságot, illetve a Sport és Ifjúsági Keret esetén a Sport és Ifjúsági Bizottságot jelenti. A pályázatok beadási határideje 2018. április 19-e volt. 

A pályázatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről történő döntésüket a bizottságok meghozták, azonban a Rendelet 13. § (3a) bekezdése alapján, alapítványok esetében a rendelet szerint nyújtott támogatás alapítványi forrás átadásának minősül, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján - a bizottságoknak a támogatás odaítéléséről szóló döntése figyelembevételével - a Közgyűlésnek kell határoznia. 

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására! 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét az alapítványok pályázati forrásokhoz történő mielőbbi hozzáférésének biztosítása indokolja. 

Érd, 2018. május 22. 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti alapítványi források átadásáról dönt. 

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Melléklet a Közgyűlés…/2018.(V.24.) határozatához

Környezetvédelmi Keret 

Támogatott neve

Tárgy

Elnyert összeg/Ft

Hóangyal Alapítvány

„Egy hét a környezetünkért és az egészségünkért” – 5 napos programsorozat: Duna part megtisztítása, természetfilm vetítése, rajz, vers, ügyességi versenyek. Múzeumlátogatás, könyvtári kutatás, ételkészítő verseny.

520.000

 

Polgármesteri Keret 

Támogatott neve

Tárgy

Elnyert összeg/Ft

Érdi Gimnázium Alapítvány

Környezet- és Természetvédelmi, Turisztikai Tábor

460.000

 

Szociális Keret 

Támogatott neve

Tárgy

Elnyert összeg/Ft

Emberi Hang Alapítvány

"Kincskereső" – Öt napos balatoni tábor sérült fiatalok részére (24 fő)

400.000

 

Sport és Ifjúsági Keret 

Támogatott neve

Tárgy

Elnyert összeg/Ft

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

Nyári Tehetséggondozó Zenei Tábor

 

600.000

Mátyás Király Alapítvány

Sport és túra az egészséges életmódért

460.000

Érdligeti Református Templom Közhasznú Alapítvány

Galyatetőn ősszel

150.000

Sportiskola Alapítvány

2018/2019-es tanév sport és szabadidős tevékenységeinek finanszírozása

600.000

Pro Iuventa Alapítvány

 

Négy nap a Bakonyban

150.000

Pro Iuventa Alapítvány

 

Nyári napközis jellegű tábor

150.000

Érdi Gimnázium Alapítvány

Földrajzi és Természetjáró Tábor

180.000

Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány

A 10-18 éves korosztálynak szervezett közösségi programok az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium diákönkormányzatának szervezésében

257.000

Emberi Hang Alapítvány

„Horgász - Úszó" tábor Dömsödön

300.000

 

Kulturális Keret 

Támogatott neve

Tárgy

Elnyert összeg/Ft

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

Lukin Bérleti Hangversenysorozat 2018/2019.

350.000

Érdligeti Református Templom Közhasznú Alapítvány

Mátyás emlékév

200.000

Sportiskola Alapítvány

A 2018/2019-es tanév kulturális rendezvényei

350.000

Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány

„Egy mondat a zsarnokságról ” – megemlékezés az 1956-os forradalomról

250.000

Hóangyal Alapítvány

Élmény – Kultúra – Tudás

400.000

Vincellér Alapítvány

XXIV. Regionális és IX. Országos Kórusfesztivál

250.000

Mátyás Király Alapítvány

„Mesék szárnyán” – Tankerületi irodalmi – és rajzverseny

200.000

Poly-Art Alapítvány

Poly-Art képzőművészeti alkotótábor

240.000