Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

 

76/2018. (IV.26.)

 

a Felső u. 6. szám alatti, 22908 hrsz.-ú, állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a megállapodás aláírására folyamatos

Az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó kérelem benyújtásra került az MNV Zrt felé.

78/2018. (IV.26.)

 

az Érd, Ilona u. 2/A. szám alatti, 22961/1 hrsz.-ú beépített ingatlan megvásárlásáról

Határidő: vételi ajánlat megküldésére 30 nap

A vételi ajánlat megküldésre került a tulajdonosok részére.

79/2018. (IV.26.)

az Érd, Ilona u. 2/A. szám alatti, 22961/1 hrsz.-ú beépített ingatlan megvásárlásáról

Határidő: vételi ajánlat megküldésére 30 nap

A vételi ajánlat megküldésre került a tulajdonosok részére.

80/2018. (IV.26.)

 

az érdi 056 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról

(Beliczay ház)

Határidő: vételi ajánlat megküldésére 30 nap

A vételi ajánlat megküldésre került a tulajdonosok részére.

81/2018. (IV.26.)

 

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Határidő: azonnal

A határozat továbbítása megtörtént, az abban foglaltak szerint került a pályázat benyújtásra.

83/2018. (IV.26.)

 

az Eurovelo kerékpárút Érdi szakaszának nyomvonal választásáról

Határidő: azonnal

A határozat megküldésre került a NIF Zrt. és a tervezők részére

84/2018. (IV.26.)

 

az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztásáról

Határidő: határozat továbbítására – azonnal

A határozat továbbításra került az Érdi Sport Kft. ügyvezetése részére.

85/2018. (IV.26.)

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonában lévő HVSE Sport Kft-beli üzletrész értékesítéséről

Határidő: folyamatos

A határozat továbbításra került az Érdi Sport Kft. ügyvezetése részére.

86/2018. (IV.26.)

 

az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Bolyai János Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére

Határidő: a határozat továbbítására – 2018. május 8.

A határozat továbbítása megtörtént az Érdi Tankerületi Központ részére.

87/2018. (IV.26.)

 

a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározásáról

Határidő: fentiek szerint

A határozat továbbítása megtörtént.

88/2018. (IV.26.)

 

a 2018. évi nyári napközis tábor megrendezéséről

Határidő: fentiek szerint

A határozat megküldésre került az Intézményi Gondnokság, valamint a Bolyai Iskola részére

89/2018. (IV.26.)

 

a 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

Határidő: folyamatos

A határozat továbbításra került a NEAK és a szolgáltató részére, a szerződéskötés folyamatban van.

90/2018. (IV.26.)

 

a 7. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A határozat továbbításra került a NEAK és a szolgáltató részére, a szerződéskötés folyamatban van.

92/2018. (IV.26.)

 

özvegy Dr. Balázs Dénesné önkormányzati halottá nyilvánításáról

Határidő: azonnal

Özvegy Dr. Balázs Dénesné temetése megtörtént.

93/2018. (IV.26.)

 

a Központi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

A határozat továbbítása a szolgáltató részére megtörtént.

96/2018. (IV.26.)

 

az Ófalu Duna-part árvízvédelmi töltésének és holtág visszaállíthatóságának vizsgálatáról

Határidő: azonnal

A forrás átutalásra került a Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére, a tervezés folyamatban van.

97/2018. (IV.26.)

 

a civil szervezetek támogatására elkülönített pályázati keret maradványösszegének átcsoportosításáról

Határidő: a döntés továbbítására - 8 nap

A Sport és Ifjúsági Bizottság döntött az átcsoportosított keretösszeg pályázók közötti felosztásáról.

98/2018. (IV.26.)

 

a RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázatához szükséges döntések meghozataláról

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozat továbbítása megtörtént.

99/2018. (IV.26.)

 

a Budapest Környéki Törvényszékre a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus bírósági ülnök megválasztásáról

Határidő: a határozat továbbítására - azonnal

A határozat továbbítása a Budapest Környéki Törvényszékre megtörtént.

100/2018. (IV.26.)

 

a Budapest Környéki Törvényszékre család- gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében dolgozó bírósági ülnökök megválasztásáról

Határidő: a határozat továbbítására - azonnal

A határozat továbbítása a Budapest Környéki Törvényszékre megtörtént.

101/2018. (IV.26.)

 

az Év Családja Díj 2018. évi adományozásáról

Határidő: a díjak átadására – a Közgyűlés májusi ülése

Az Év Családja Díj átadása a 2018. május 24-ei ülésen történik.

102/2018. (IV.26.)

 

az Érdi Sport Díj adományozásáról

Határidő: a díj átadására – a Közgyűlés májusi ülése

Az Érdi Sport Díj átadása a 2018. május 24-ei ülésen történik.

103/2018. (IV.26.)

 

házszám megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A határozat továbbítása megtörtént.

ű/2018. (III.22.)

 

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2017. év tekintetében

Határidő: határozat közlésére - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozat továbbítása megtörtént.

52/2018. (III.22.)

 

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. március 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozat továbbítása megtörtént.

53/2018. (III.22.)

 

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2017. évi pénzügyi elszámolás elfogadásáról

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. március 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozat továbbítása megtörtént.

 

Érd, 2018. május 18.

 

T. Mészáros András