Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 40/1996. (XII.19.) számú rendeletével (továbbiakban: rendelet) döntött a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, amelynek célja, hogy az önkormányzat a környezetvédelmi feladatai megoldásának érdekében segítse a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, járuljon hozzá a környezeti ártalmak megelőzéséhez, környezeti károk mérsékléséhez, ösztönözze a környezetszennyezés csökkentésére irányuló társadalmi tevékenységet, fejlessze a környezet minőségét. 

A rendelet 2. § g) pontja alapján a környezetvédelmi alap bevételét képezi a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjból származó bevétel is, mely a Környezetvédelmi Alap forrásainak legjelentősebb részét képezi. 

2017. évben a Környezetvédelmi Alap az alábbi bevételekkel rendelkezett: 

2017.01.01.

Nyitó egyenleg

3 266 076,47 Ft

2017.01.06.

Talajterhelési díj IV. Negyedév

2 392 065,00 Ft

2017.02.10.

Hulladékgazdálkodási bírság

8.500,00 Ft

2017.02.20.

Hulladékgazdálkodási bírság

7 000,00 Ft

2017.03.13.

Hulladékgazdálkodási bírság

8 ű0,00 Ft

2017.03.23.

Hulladékgazdálkodási bírság

15 000,00 Ft

2017.04.07.

Talajterhelési díj 2017. I. negyedév

2 628 285,00 Ft

2017.04.10.

Kamat stornó 2017.03.31-i

14 980 ,82 Ft

2017.04.12.

Hulladékgazdálkodási bírság

8 ű0,00 Ft

2017.05.09.

Hulladékgazdálkodási bírság

8 500,00 Ft

2017.06.06.

Hulladékgazdálkodási bírság

10 000,00 Ft

2017.06.12.

Hulladékgazdálkodási bírság

8 ű0,00 Ft

2017.07.06.

Talajterhelési díj 2017. II. negyedév

7 300 000,00 Ft

2017.07.10.

Hulladékgazdálkodási bírság

8 ű0,00 Ft

2017.08.14.

Hulladékgazdálkodási bírság

8 ű0,00 Ft

2017.08.18.

Hulladékgazdálkodási bírság

33 741,00 Ft

2017.09.12.

Hulladékgazdálkodási bírság

8 ű0,00 Ft

2017.10.09.

Hulladékgazdálkodási bírság

8 ű0,00 Ft

2017.11.09.

Hulladékgazdálkodási bírság

8 ű0,00 Ft

2017.11.21.

Hulladékgazdálkodási bírság

7 245,00 Ft

2017.12.12.

Hulladékgazdálkodási bírság

8 ű0,00 Ft

2017.12.22.

Hulladékgazdálkodási bírság

7 245,00 Ft

2017.12.27.

Hulladékgazdálkodási bírság

8 ű0,00 Ft

2017.12.27.

Talajterhelési díj

8 311 776,00 Ft

 

Összesen

24 095 414,29 Ft

A rendelet 3. §-a állapítja meg, hogy mely kiadásokra fordítható a Környezetvédelmi Alap bevétele. Ezzel összhangban a Közgyűlés 22/2018. (II.15.) határozata alapján a 2018. évben a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítja az alap forrásait. A feladat ellátását a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján keresztül az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény látta el.

A 2017. évben az alábbi felhasználások történtek: 

2017.03.31.

Kamat

14 980,82 Ft

2017.10.03.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény illegális hulladékgyűjtés, szállítás

1 356 756,00 Ft

2017.11.03.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény illegális hulladékgyűjtés, szállítás

523 558,00 Ft

2017.11.21.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény illegális hulladékgyűjtés, szállítás

2 013 238,00 Ft

2017.12.22.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény illegális hulladékgyűjtés, szállítás

1 659 967,00 Ft

Összesen

5 568 499,82 Ft

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Környezetvédelmi Alap pénzeszközeit elkülönítetten, a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00209494-02400008 bankszámlán vezeti, amelynek záró egyenlege 2017. december 31-én 18 526 914,47 Ft volt. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján előterjesztett, a Környezetvédelmi Alap pénzeszközeinek felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására!  

Érd, 2018. május. 22.

 

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges