Tisztelt Közgyűlés! 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

A jogszabályi előírásnak megfelelően, Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka, Rózsa Gábor tű. alezredes, benyújtotta a fentieknek megfelelő tartalommal elkészített beszámolóját. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló megvitatására! 

Érd, 2018. május 25.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többségszükséges