Tisztelt Közgyűlés!

A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi költségvetési rendeletben 15.000.000 forintot különített el a város közigazgatási területén működő civil szervezetek támogatására. 

A fenti keret felosztásáról a Közgyűlés a 55/2016. (III.24.) számú határozatában, valamint az azt módosító 172/2017. (V.25.) számú határozatban az alábbiak szerint döntött: 

Természet és környezetvédelmi keret:

1.500.000,- Ft,

Egészségügyi keret:

1.000.000,- Ft,

Szociális keret:

1.000.000,- Ft,

Kulturális keret:

6.000.000,- Ft,

Sport és ifjúsági keret:

5.500.000,- Ft,

Összesen:

15.000.000,- Ft.

A pályázó szervezetek nevét és a különböző keretekből elnyert támogatási összegeket a beszámoló mellékletében mutatjuk be tételesen. 

A rendelet előírásai szerint minden nyertes pályázóval támogatási megállapodást kötöttünk. A rendeletben és a megállapodásban foglaltaknak megfelelően a támogatási összeg felét minden pályázó a megállapodás aláírását követően megkapta, a második felét pedig az elszámolás benyújtása és annak bizottsági jóváhagyása után bocsátottuk rendelkezésükre. 

A 15.000.000,- Ft-os keret terhére az illetékes bizottságok döntöttek a támogatások megítéléséről, amelyből kifizetésre került 14.719.686,- Ft. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a beszámolót! 

Érd, 2018. június 21. 

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén működő civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja. 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükség