Tisztelt Közgyűlés! 

Érd város közúti hálózatában nagy jelentőséggel bír az alábbi három csomópont, melyek települési gyűjtőutak metszéspontjaiban találhatók:

-          Kossuth Lajos u. – Szent István út csomópontja, melynek közúti közlekedésben betöltött szerepe a vasúti híd elkészültével jelentősen megnő,

-          Sóskúti út – Szovátai út – Fűtő u. csomópontja, mely a közelmúltban megvalósult Bem téri csomópont közelében található, és az M7 autópályán túli területekkel is direkt kapcsolatot teremt,

-          Ürmös u. – Tárnoki út – Csaba u. – Gyömbér u. csomópontja, mely mozgalmas terepviszonyok mellett jelenti a két települési főút „eltolt” jellegű csatlakozását.

A Modern Városok Program keretében 2018. május 17-én került aláírásra a Miniszterelnökség részéről az a Támogatói Okirat, mely „Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele és kapcsolódó útépítési projektek” elnevezésű projekt elemeinek megvalósítását teszi lehetővé, ennek keretében lehetőség nyílik ezen forgalmas csomópontok kivitelezésére, ezáltal a városi közlekedés hatékonyabbá, biztonságosabbá tételére.

A 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott hatályos Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) Szabályozási terv (SZT) melléklete a Kossuth Lajos u. – Szent István u. csomópont esetében jelöl a környező ingatlanokat is érintő szabályozási vonalat a jelenleg hatályos állapotában. Mindhárom csomópont esetében csatolom a Szabályozási terv térképes kivonatát. A rendelkezésre álló előzetes úttervek alapján valószínűsíthető, hogy a megvalósíthatósághoz szükség lesz a Szabályozási Tervek módosítására. A csomópontokra készülő úttervezés és a Szabályozási Terv készítése majd egymással párhuzamosan kell, hogy történjen, mert így határozható meg pontosan, hogy a csomópontok kialakításához milyen mértékben lesz szükség a közterületek bővítésére, a határos pl. magán ingatlanok igénybevételére.

A településrendezési eszközök tervmódosításának folyamatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) szabályai szerint kell elvégezni. A tervmódosítás általában hosszadalmas, több egyeztetési körben történő, sok államigazgatási véleményező szerv bevonásával zajló folyamat. A kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja azonban lehetőséget ad a módosítás ún. tárgyalásos eljárásban történő egyeztetésére abban az esetben, ha a tervmódosítás a Közgyűlés döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen történik, és a beruházás megvalósítása miatt indokolt. A tárgyalásos eljárás rövidebb időt vesz igénybe, a településrendezési eszközök módosítása hamarabb elvégezhető.

A tervezett projektek szerepelnek a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 3. c) pontjában (nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele), ezért indokolt, hogy a Közgyűlés az érintett területeket kiemelt fejlesztési területekké nyilvánítsa. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés áttanulmányozása után döntsön a csatolt határozati javaslatok elfogadásáról! 

Érd, 2018. június 21.

T. Mészáros András 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 3. c) pontjában szereplő „nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele” projekt megvalósításának elősegítése céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Érd Kossuth Lajos u. – Szent István u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az út terveinek készítésével összhangban folytassa le a településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete szükséges módosítását. 

Határidő: módosítási eljárás megindítására – a készülő úttervek függvényében 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 3. c) pontjában szereplő „nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele” projekt megvalósításának elősegítése céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Érd Sóskúti út – Szovátai út – Fűtó u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az út terveinek készítésével összhangban folytassa le a településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete szükséges módosítását. 

Határidő: módosítási eljárás megindítására – a készülő úttervek függvényében 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT III. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 3. c) pontjában szereplő „nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele” projekt megvalósításának elősegítése céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Érd Tárnoki út – Ürmös u. – Csaba u. – Gyömbér u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az út terveinek készítésével összhangban folytassa le a településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete szükséges módosítását. 

Határidő: módosítási eljárás megindítására – a készülő úttervek függvényében

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges