Tisztelt Közgyűlés!

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Művelődési Bizottsága 54/2013. (X.24.) határozatával elfogadott Érdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata III.4. pontja szerint a Települési Értéktár Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 

A fenti előírásnak eleget téve a Bizottság elnöke, Hudák Mihály elkészítette az Értéktár Bizottság 2018. év első félévére vonatkozó beszámolóját, melyet mellékelten csatolunk. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy vitassa meg az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját, és döntsön a határozati javaslatban foglaltakról! 

Érd, 2018. június 22.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. első félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges