Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 155/2017. (V.26.) határozatával úgy döntött, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által közösségi közlekedéssel érintett alábbi útszakaszok rekonstrukciójára biztosított pénzügyi forrást pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Közműfejlesztési Társulásnak, elszámolási kötelezettség mellett.

A feladat megvalósításának előkészítése során a Társulás felmérette, megterveztette az útrekonstrukció előfeltételeként a szükséges közműberuházások pontosabb szükségleteit, az alábbiak szerint (a * jelzett költségek tervezett – feltárás előtti –   kivitelezési költségek):

B.   Önkormányzati tulajdonú, közösségi közlekedéssel érintett útszakaszok

Támogatói okiratban szereplő költség

Tervezett költségek                                                                                                                          Bruttó e Ft

 

Bruttó e Ft

Útfelújítás

Csapadékvíz elvezetés

Ivóvízvezeték és gázvezeték  kiváltás *

Összesen

 

1

Sóskúti út (Bem J. tér – Szovátai út között)

344 209

189 563

439 085

2

Szovátai u. (Sóskúti út – Szigetvári u. között)

99 060

150 462

4

Csaba u. (Tárnoki út – Diósdi út között)

232 619

194 737

60 960

13 495

269 192

3

Szövő u. (Törökbálinti út – Lakatos u. között)

382 477

259 590

40 640

5 103

372 612

5

Alsóerdősor u. (Eperfa u. - Folyondár u. között)

26 670

1 351

6

Folyondár u. (Alsóerdősor u.  – Törökbálinti út között)

35 560

3 698

7

Szent István út (Tárnoki út – Kossuth Lajos u. között)

236 073

156 091

46 990

 

203 081

 

Összesen:

1 195 378

799 981

 

309 880

174 109

1 283 971

 

 

A fentiek szerint a Modern Városok Program keretében kibocsátott támogatói okiratokban a fenti beruházások finanszírozása az alábbiak szerint biztosított:

-          2018. évben: 1.000.000 e Ft

-          2019. évben:    195.378 e Ft

összesen:       1.195.378 e Ft

A közműkiváltások fedezetének biztosításához az önkormányzat részéről további 88.593 e Ft szükséges 2019. évben. 

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megvitatására és a határozati javaslat elfogadására! 

Érd, 2018. június 22.

 

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 155/2017. (V.26.) 3. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által közösségi közlekedéssel érintett alábbi útszakaszok rekonstrukciójára biztosított pénzügyi forrást – 1.195.378 e Ft értékben – pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Közműfejlesztési Önkormányzati Társulásnak, elszámolási kötelezettség mellett a következő útszakaszok felújítására, az ehhez szükséges kapcsolódó csapadékvíz elvezetési és közműkiváltási munkálatok elvégzése céljából:

1

Sóskúti út (Bem J. tér – Szovátai út között)

2

Szovátai u. (Sóskúti út – Szigetvári u. között)

4

Csaba utca (Tárnoki út – Diósdi út között)

3

Szövő u. (Törökbálinti út – Lakatos u. között)

5

Alsóerdősor (Eperfa u. - Folyondár u. között)

6

Folyondár u. (Alsóerdősor u. – Törökbálinti út között)

7

Szent István út (Tárnoki út – Kossuth Lajos u. között)

A pénzeszközök átadásának ütemezése:

- 2018. évben:

1.000.000 eFt

- 2019. évben:

195.378 eFt

összesen:

1.195.378 eFt

2. A közműkiváltások fedezetének biztosítására a 2019. évi költségvetésben további 88.593 e Ft-ot biztosít.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal

2. pont tekintetében: 2019. évi költségvetés előkészítése során

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.