Tisztelt Közgyűlés! 

1. A Pro Minoritate Alapítvány kuratórium elnöke, Tárnok Mária azzal a kéréssel fordult Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy az alapítvány részére nyújtson egyedi támogatást a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez.

A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány 2018. július 24-29. között rendezi meg a Nyári Szabadegyetem és Diáktábort az erdélyi Tusnádfürdőn.

Az előadásokon mindkét országot érintő témákat vitatnak meg meghívott előadóink, délutánonként az egyetemi hallgatók és társadalomtudományi szakemberek igényei szerint összeállított programokon neves szakemberek és egyetemi tanárok tartanak előadást. Továbbá sportrendezvények, vetélkedők sokasága kerül megrendezésre az előadásokkal párhuzamosan.

Javaslom az Alapítvány támogatását 450.000,- Ft összegben a polgármesteri keret terhére. 

2. A Poly-Art Alapítvány elnöke Somfai István, azzal a kéréssel fordult Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy az alapítvány részére nyújtson egyedi támogatást a Szabó Ilona Valéria és Poly-Art és IRKA-tag, Bohém Pipi és a Tollasok című mesekönyvének kiadásához. A támogatás összegét a nyomdai költségekhez használná fel, amely a Garbo Kiadó gondozásában jelenik meg.

Javaslom az Alapítvány támogatását 250.000,- Ft összegben a polgármesteri keret terhére. 

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alapítványi forrás átvételéről és átadásáról a Közgyűlés jogosult dönteni, kérem a T. Közgyűlést, hogy a támogatás végrehajtása érdekében fogadja el a határozati javaslatokat! 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét a források mielőbbi rendelkezésre bocsátása indokolja. 

Érd, 2018. június 26. 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Pro Minoritate Alapítvány XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezéséhez 450.000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésének 2018. évi polgármesteri kerete. 

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Poly-Art Alapítvány szakmai tevékenysége végzéséhez 250.000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésének 2018. évi polgármesteri kerete 

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges