Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. január 1. napjától 2018. december 31-éig terjedő időszakra közszolgáltatási szerződést kötött a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (továbbiakban: Szolgáltató) az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra. 

A Szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint meghatározott közszolgáltatási feladatainak ellátásával kapcsolatosan a 2017. évben végzett tevékenységéről megküldte éves beszámolóját

A beszámoló a közszolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan a rendelkezésre álló adatok alapján tartalmazza: 

-          az indított járatok számát;

-          a hasznos kilométer-teljesítményt;

-          a férőhelykilométer-teljesítményt;

-          az utas szám és utaskilométer adatokat;

-          a menetdíjbevételeket kategóriánként részletezve;

-          a 2017. évi gazdálkodási adatokat;

-          az iparűzési-és építményadót;

-          az üzemeltetett autóbuszok típusát, életkorát, futásteljesítményét;

-          a baleseti statisztikát;

-          a késett és kimaradt járatok számát;

-          az utas panaszokról készített tájékoztatót. 

A Volánbusz Zrt. 2017-es évről szóló beszámolója jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a beszámolót! 

Érd, 2018. június 22.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Érd Megyei Jogú Város területén, 2017. évben autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló beszámolóját. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Határidő: a határozat továbbítására: 8 nap 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.