Tisztelt Közgyűlés!

 

1.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2017. (I.26.) határozatával döntött az Érd Megyei Jogú Város Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének, valamint az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosításának megvalósításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról.

A Közgyűlés 155/2017. (V.25.) határozatának 1. pontjában pénzeszköz átadásról döntött az Érd és Térsége Közműfejlesztési Önkormányzati Társulás részére e beruházások egy részének megvalósítása céljából.

A tervezett csapadékvíz-elvezetési munkák (tervezés, engedélyezés, közműkiváltás, kivitelezés) elvégzésére irányuló beruházások tervezett bekerülési értéke e programban összesen 4.800.000.000 Ft. Ennek egy részét az Önkormányzat fizeti ki (közműkiváltás, területszerzés, hatósági díjak, ÁFA, egyes vízgyűjtők megvalósítása, stb), a további részét az Önkormányzat megbízásából a Társulás fizeti ki.

-          Társulási keret:                       2.487.875 e Ft

-          Önkormányzati keret:                        2.312.125 e Ft

Összesen:                               4.800.000 e Ft

Javaslom a 155/2017. (V.25.) önkormányzati határozat 1. pontjának módosítását, amelyben pontosítjuk a Társulás részére átadandó pénzösszeget.

 

2.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 155/2017. (V.26.) határozatának 3. pontjában úgy döntött, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által közösségi közlekedéssel érintett alábbi útszakaszok rekonstrukciójára biztosított pénzügyi források egy részét pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Közműfejlesztési Társulásnak, elszámolási kötelezettség mellett.

A feladat megvalósításának előkészítése során a Társulás felmérette, megterveztette az útrekonstrukció előfeltételeként a szükséges közműberuházások (csapadékvíz-elvezetési beruházások, ivóvíz kiváltások, stb) pontosabb szükségleteit. Ezt követően a közművek egy részét az Önkormányzat rendelte meg, a fennmaradó részét a Társulás végeztette el. Ennek megfelelően a tervezett kifizetések az alábbiak szerint alakulnak:

-          Társulási keret:                       1.062.208 e Ft

-          Önkormányzati keret:                           220.936 e Ft

Összesen:                               1.283.144 e Ft

Javaslom a 155/2017. (V.25.) KGY határozat 3. pontjának módosítását, amelyben pontosítjuk a Társulás részére átadandó pénzösszeget.

 

 

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2018. november 23.

 

 

 

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 155/2017 (V.26) határozat 1. pontját módosítja az alábbiak szerint:

 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által a város vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének lebonyolítására biztosított pénzügyi forrás egy részét - 2.487.875 millió Ft értékben - pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási ÖnkormányzatiTársulásnak, elszámolási kötelezettség mellett.”

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 155/2017 (V.25.) határozat 3. pontját módosítja az alábbiak szerint:


„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által közösségi közlekedéssel érintett alábbi útszakaszok rekonstrukciójára biztosított pénzügyi forrás egy részét – 1.062.148 e Ft értékben – pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Közműfejlesztési Önkormányzati Társulásnak, elszámolási kötelezettség mellett a következő útszakaszok felújítására, az ehhez szükséges kapcsolódó csapadékvíz elvezetési és közműkiváltási munkálatok elvégzése céljából:

 

1

Sóskúti út (Bem J. tér – Szovátai út között)

2

Szovátai u. (Sóskúti út – Szigetvári u. között)

4

Csaba utca (Tárnoki út – Diósdi út között)

3

Szövő u. (Törökbálinti út – Lakatos u. között)

5

Alsóerdősor (Eperfa u. - Folyondár u. között)

6

Folyondár u. (Alsóerdősor u. – Törökbálinti út között)

7

Szent István út (Tárnoki út – Kossuth Lajos u. között)

 

A pénzeszközök átadásának ütemezése:

- 2018. évben: 866.380 e Ft

- 2019. évben: 195.378 e Ft

összesen: 1.062.148 e Ft”

 

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.