Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg, mely díj mértékét évente felül kell vizsgálni.

 

A köztemetőre vonatkozó temetői díjak mértékét településünkön a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet határozza meg.

 

A temetői díjak felülvizsgálata során áttekintettük a környező települések (Diósd, Budaörs, Törökbálint és Százhalombatta) önkormányzatai által alkalmazott díjszabásokat, melyet szemléltetésül csatolunk.

 

A felülvizsgálat eredményeként a temető üzemeltetését végző Érdi Közterület-fenntartó Intézmény véleményével egyezően azt javaslom, hogy a 2017. december 1-én megállapított temetői díjak ne változzanak.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2018. november 9.

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

 


HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése alapján a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott temetői díjak éves felülvizsgálatát elvégezte.

 

A felülvizsgálat alapján a Közgyűlés a hatályos temetői díjakat változatlan formában fenntartja.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges