Tisztelt Közgyűlés!

 

A Közgyűlés 133/2013. (V.30.) határozata alapján a Kemencés és Lakoma Kft. megbízást kapott, hogy 2013. július 1-jétől, határozatlan időtartamra szóló feladat-ellátási szerződés keretében lássa el a Gesztelyi ház kiállító tereinek Érdi Galériaként való működtetését.

 

A határozat 1. a) pontja alapján a szerződésben rögzítésre került, hogy a szolgáltató éves kiállítási- és rendezvénytervet, valamint pénzügyi tervet köteles készíteni, melyet a tárgyévet megelőző év decemberében jóváhagyásra be kell nyújtania a Közgyűlés részére.

 

A szolgáltatót a közművelődési feladat ellátásáért szolgáltatási díj illeti meg, amelynek éves összegét a Közgyűlés által jóváhagyott éves kiállítási- és rendezvényterv, valamint pénzügyi terv alapján az önkormányzat mindenkori költségvetésébe kell betervezni.

 

A Kemencés és Lakoma Kft. ügyvezetője a fentieknek megfelelően benyújtotta az Érdi Galéria 2019. évi kiállítási- és rendezvénytervét, valamint a pénzügyi tervet, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

 

Javaslom, hogy a Közgyűlés a pénzügyi tervet a határozati javaslat melléklete szerint fogadja el olyan megosztásban, hogy a személyi jellegű kiadások finanszírozására „de minimis” támogatást nyújtson a társaság részére 779.000,- Ft/hó összegben, míg a dologi kiadásokra 815.500,- Ft+ÁFA/hó összeget biztosítson szolgáltatási díjként, számla ellenében.

 

A 2019. évi feladatok ellátásához pedig javaslom, hogy az önkormányzat összesen bruttó 21.776.220,- Ft forrást biztosítson.

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd 2018. december 7.

 

T. Mészáros András


HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2019. évi pénzügyi tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

2. A Közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 779.000,- Ft/hó összegű „de minimis” támogatást biztosít a társaság részére a személyi jellegű juttatások fedezetére, 815.500,- Ft + ÁFA/hó összeget pedig számla ellenében, dologi kiadásokra, szolgáltatási díjként nyújt a társaság részére.

A Közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a feladat ellátásához összesen bruttó 21.776.220,-Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2019. évre vonatkozó időarányos fedezetet biztosítja.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria 2019. évi kiállítási- és rendezvénytervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges