Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2018. (I.25.) határozatában fogadta el az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervét, ami módosításra került a Közgyűlés 2018. március 27-ei, és a 2018. szeptember 27-ei ülésén.

A jelen előterjesztés indoka, hogy az év folyamán a társaságot a Modern Városok Programmal kapcsolatban több feladattal bízta meg a Közgyűlés.  A szerződések megkötése után nem minden esetben teljesültek a feladatok teljes mértékben a 2018. évben. A szerződésben rögzített összegek egyes részei áthúzódtak a 2019. évre.

 

A 2018. évi üzleti terv módosításának elkészítése során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a társaság tulajdonosaként felülvizsgálta a társaság által ellátott feladatokat és a szükséges forrásigényt.

 

A benyújtott módosított részletes üzleti terv tartalmazza a 2018. évben megvalósult konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet.

A tavalyi évi eredeti üzleti tervben 555.099 eFt szerepelt önkormányzati forrásigényként a társaság üzleti tervében, amely az év folyamán az újabb feladatokra tekintettel 1.251.350 eFt-ra növekedett. A jelen módosított összegben az önkormányzat által biztosított forrás ténylegesen 2018.december 31-ig 924.269 eFt volt.

 

A jelen előterjesztés mellékletében részletesen bemutatásra kerül, hogy mely feladatokra milyen összegek kerültek kifizetésre a 2018. évben, vagy a teljesítés megtörtént 2018.december 31-ig. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a mellékelten módosított üzleti tervet tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat szerint!

 

Érd, 2019. január 24.

 T. Mészáros András

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

  

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi módosított üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 924.269 eFt volt, melyből a Modern Város Programból a GF/SZKF/1046/11/2017 számú, 2017. december 20-án kelt „Ófalu-Duna parti gyógy-sport-illetve kulturális turisztikai beruházás, valamit Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” támogatói okirat alapján, 372.219 e Ft  került biztosításra.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az módosított üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződések módosítását  aláírja.

 

 

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges