Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2009. (I.13.) határozatával létrehozta a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-t.

Feladata Érd Megyei Jogú Város fejlesztésének előmozdítása az elérhető fejlesztési források menedzselésén, településfejlesztési projektek generálásán, tervezésén, előkészítésén és lebonyolításában való részvételen keresztül.

 

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. benyújtotta a 2019. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyben az alábbi feladatok szerepelnek:

 • a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítése,
 • Érd, Római út 10. szám alatti új hideg ásványvizes kút vízjogi engedélyben előírt üzemeltetése,
 • Érd B-60 kataszteri számú meleg vizes helyettesítő kút megvalósítása
 • az Érdi Tanuszoda üzemeltetése,
 • Ercsi úti Sportpálya üzemeltetése,
 • Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése,
 • a Velencei úti Érd Aréna üzemeltetése az Érdi Sport Kft-vel kötött haszonbérleti szerződés alapján,
 • a Modern Városok Program keretében végrehajtott, bizonyos fejlesztések előkészítése, és megvalósítása,
 • a Gépész u. 14. szám alatti közösségi ház üzemeltetése.

 

A 2019. évi üzleti terv elkészítése során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a társaság tulajdonosaként felülvizsgálta a társaság által ellátott feladatokat és a szükséges forrásigényt.

 

A benyújtott részletes üzleti terv tartalmazza a 2019. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet. Az ügyvezető által benyújtott üzleti terv alapján a társaság 2019. évre 955.544 eFt önkormányzati forrásigényt szerepeltet üzleti tervében.

A tavalyi évi eredeti üzleti tervben 555.099 eFt szerepelt önkormányzati forrásigényként a társaság üzleti tervében, amely az év folyamán az újabb feladatokra tekintettel 1.251.350 eFt-ra növekedett.

 

A társaság által ellátott feladatok 2019. évi forrásigénye az üzleti tervben foglaltak alapján:

 • a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítésével összefüggő feladatokra 41.316 eFt,
 • az Érdi Tanuszoda üzemeltetésére és a vízfelület megváltásra 163.496 eFt,
 • Sportpálya üzemeltetésére és a pályahasználati díjra, továbbá a műfüves pálya üzemeltetése 42.604 eFt,
 • Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetésére 17.757 eFt,
 • Érd Ófalu, Római út 10. szám alatti kút üzemeltetésére 6.511 eFt,
 • a Velencei úti Érd Aréna üzemeltetésére közszolgáltatási szerződés keretében 351 141 eFt,
 • a Gépész u. 14. szám alatti közösségi ház üzemeltetésére 7.850 eFt.

 

A Modern Város Program terhére megvalósuló fejlesztések, melyekről a közgyűlés  döntött, a társaság és az önkormányzat között a közgyűlési felhatalmazás alapján a szerződések 2018. évben létrejöttek, a beruházások megvalósítása 2018. évben megkezdődött és ezek a 2019. évben  megvalósulnak:

 

 • Érd-Ófalu városrészben a Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése és a holtág helyreállíthatóságával kapcsolatos tanulmányterv elkészítése 1.295 eFt, (96/2018.(IV.26.) számú határozat)
 • B-60 kataszteri számú termál helyettesítő kút felújítási feladatainak megvalósításához szükséges engedélyezési és kivitelezési feladatok teljes körű ellátása 15.652 eFt (26/2018. (II.22.) számú határozat)
 • Érd Velencei úton tervezett szabadidőközpont és szállásfejlesztés megvalósításához szükséges elektromos hálózat kapacitásának bővítése és a megvalósításhoz szükséges tervezési, engedélyezési és kivitelezési faladatok teljes körű ellátása 171 eFt (26/2018 (II.22.) számú határozat)
 • Érd Tolmács utca és Jegyző utca közötti szakasz engedélyezési terve 2.818 eFt (56/2018 (III.27.) számú határozat)
 • Érd Tolmács utca Velencei út Jegyző utca közötti szakasz útépítési-forgalomtechnikai, csapadék-vízelevezetési engedélyezési terve, valamint építési és vízjogi létesítési engedélyeztetése 3.209 eFt (87/2016. (IV.28.) számú határozat)
 • Érd Tolmács utca (Velencei út – Jegyző utca között) és Érd Tolmács utca (Jegyző utca - 7-es főút között) szilárd burkolattal történő kiépítésével kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése 41.426 eFt  (177/2018.( IX.27.) számú határozat)
 • a kiviteli tervek beszerzéséhez és a kivitelezéshez szükséges beruházás lebonyolítói feladatok ellátása 14 298 eFt (177/2018. (IX.27.) számú határozat.

           

Az üzleti tervben szereplő feladatok közül az önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok alapján valamennyi feladat kötelező feladatnak minősül.

 

 

 

 

A jogszerű és biztonságos működés, valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés fogadja el az üzleti tervet és az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a feladatok ellátásához szükséges forrásokat biztosítsa.

 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

Érd, 2019. január 23.

 

 

 T. Mészáros András

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 955. 544.000 Ft, melyből a Modern Város Programból a GF/SZKF/1046/11/2017 számú, 2017. december 20-án kelt „Ófalu-Duna parti gyógy-sport-illetve kulturális turisztikai beruházás, valamit Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” támogatói okirat alapján, 324.869.000 Ft kerül biztosításra.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. 

 

 

Határidő:       - a határozat továbbítására: 2019. február 5.

                        - költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

 

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.