Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 181/2018. (IX.27.) határozatával döntött a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra pályázat benyújtásáról. Az előterjesztés megírásakor (2018. szeptember 21.) még nem állt rendelkezésünkre sem a teljes műszaki tartalom, sem a végleges költségvetés, így a maximálisan igényelhető támogatás és az ahhoz tartozó kötelező önrész összege került beállításra a pályázatba. A pályázat 2018. szeptember 27-én került benyújtásra „Az érdi Papi-földek és az Euro Velo kerékpárút kerékpáros-barát összekötési lehetőségeinek biztosítására” címmel. A benyújtásig tisztult le a műszaki tartalom, melyhez kapcsolódóan vált véglegessé a tervezői-kivitelezési költségbecslés is.

 

Az eredeti műszaki tartalomhoz képest a beadott pályázatban az alábbiak szerint módosultak a beruházással érintett helyrajzi számok, és a kerékpáros útvonal:

 

2030 Érd, Velencei út (hrsz. 18893/2)

2030 Érd, Szabadság tér (hrsz. 18893/3)

2030 Érd, Fehérvári (hrsz. 17777).

 

A fent leírtaknak megfelelően a 181/2018. (IX.27.) határozatban még 210.527.000,- Ft összegben terveztük benyújtani a támogatási kérelmet, azonban a szeptember 27-én benyújtott pályázat 122.825.921,- Ft összköltséggel került rögzítésre, így szükséges a tárgyi határozat ennek megfelelő módosítása.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a határozat módosítását!

 

Érd, 2019. január 25.

                                                            

             T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra pályázat benyújtása tárgyában hozott 181/2018. (IX.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Az érdi Papi-földek és az Euro Velo  kerékpárút kerékpáros-barát összekötési lehetőségeinek biztosítására” címmel, PM_KEREKPARUT_2018/48 azonosítószámmal. A projekt megvalósítását a 2030 Érd, Velencei út (hrsz. 18893/2), 2030 Érd, Szabadság tér ( hrsz. 18893/3), 2030 Érd, Fehérvári (hrsz. 17777) ingatlanokon mindösszesen bruttó 122.825.921,- Ft összköltséggel kívánja megvalósítani, melyből az igényelt támogatási összeg 116.684.625,- Ft, a fennmaradó 6.141.296,- Ft-ot pedig Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját költségvetése terhére biztosít.”

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.