Tisztelt Közgyűlés!

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése alapján a vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. A hivatkozott jogszabály előírja, hogy:

 

11. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2) A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát.

(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

(3) Ha a megtett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül - írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékeli.”

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a 2018. évi vezetői nyilatkozatokat fogadja el!

 

Érd, 2019. április 18.

 T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének             működéséről tett 2018. évi vezetői nyilatkozatait – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

 

A határozat mellékletei:

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső kontrollrendszer működéséről tett 2018. évi vezetői nyilatkozat;
  1. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2018. évi vezetői nyilatkozat;
  2. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2018. évi vezetői nyilatkozat;
  3. Intézményi Gondnokság belső kontrollrendszer működéséről tett 2018. évi vezetői nyilatkozat;
  4. Szociális Gondozó Központ belső kontrollrendszer             működéséről tett 2018. évi vezetői nyilatkozat.

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.