Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján - a szülő, törvényes képviselő kérelmére - a nyári szünetben legalább 43 munkanapon ingyenesen kell biztosítani a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A szünidei gyermekétkeztetés megszervezése a települési önkormányzat feladata.

 

A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévben a tanítási év utolsó tanítási napja 2019. június 14. A nyári szünetre eső munkanapok száma 54 nap.

 

Az őszi és tavaszi szünetben biztosított szünidei étkeztetés tapasztalatai alapján javaslom, hogy a nyári szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat 2019. június 17-étől 2019. augusztus 16-áig - összesen 45 munkanapon át - biztosítsa az igénylők részére.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2019. április 12.

                                                                             

 T. Mészáros András

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyári szünidei gyermekétkeztetést - 2019. június 17-étől 2019. augusztus 16-áig - összesen 45 munkanapon át biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

 

Határidő: fentiek szerint

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.