Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érdi Tankerületi Központ vezetője TK/123/624-14/2019. iktatószámú levelében arról tájékoztatott, hogy az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot írt ki az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2019. március 27. napja volt. Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére kettő pályázat (Kozma Zoltánné és Kovács Levente), a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére egy pályázat (Szabóné Bán Ildikó) érkezett.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 68. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét - az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek és a fenntartó véleményének kikérésével - az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre.

 

Ugyanezen jogszabály 83. § (3) bekezdése alapján a fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét. A 83. § (4) bekezdése értelmében a fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni többek között a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.

 

Az Érdi Tankerületi Központ 2019. április 3-án a határidőre beérkezett pályázatokat véleményezés céljából részünkre átadta.

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és a határozati javaslatban foglalt személyek intézményvezetői megbízását támogassa!

 

 

 

 

Érd, 2019. április 12.

 

 T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat tekintetében Kozma Zoltánné intézményvezetői megbízását támogatja.

 

 

 

Határidő: döntés továbbítására - azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat tekintetében Szabóné Bán Ildikó intézményvezetői megbízását támogatja.

 

 

Határidő: döntés továbbítására - azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges