Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

 

68/2019. (III.28.)

iskolaorvosi feladatok ellátására történő feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Határidő: 1. pont 15 nap - a határozat továbbítására

2. pont 30 nap - a szerződés megkötésére

A határozat továbbításra került, feladat-ellátási szerződés megkötése megtörtént, a szolgáltató és a NEAK részére továbbításra került.

69/2019. (III.28.)

„Zöldhatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” alapításáról

Határidő: határozat továbbítására – 2019. március 28.

A határozat továbbítva.

71/2019. (III.28.)

az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Határidő: továbbítás a Magyar Államkincstár részére - 15 nap

A határozat továbbítva.

72/2019. (III.28.)

a központi orvosi ügyeleti tevékenység 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

A határozat a szolgáltató részére továbbítva.

74/2019. (III.28.)

az Érdi Városfejlesztési Kft. 2018. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadásáról

Határidő: határozat közlésére 2019. március 30.

A határozat továbbítva.

75/2019. (III.28.)

a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alap felhasználásáról

Határidő: 2019. április 15.

Az Érdi Városfejlesztési Kft. Üzleti Tervébe átvezetésre kerül. 

76/2019. (III.28.)

az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről

Határidő: határozat továbbítására – 2019. március 29.

A határozat az Érdi Tankerületi Központ részére továbbítva.

77/2019. (III.28.)

a Poly-Art Alapítvány támogatásáról

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

A támogatási szerződés aláírva.

78/2019. (III.28.)

Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata Alapokmányának módosításáról

Határidő:       a döntés továbbítására – azonnal

A határozat továbbítva.

80/2019. (III.28.)

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2018. évi szakmai beszámoló elfogadásáról

Határidő: a döntés továbbítására – 2019. március 31.

A határozat továbbítva.

81/2019. (III.28.)

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2018. évi pénzügyi elszámolás elfogadásáról

Határidő: a döntés továbbítására – 2019. március 31.

A határozat továbbítva.

82/2019. (III.28.)

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

Határidő: a döntés továbbítására – 2019. április 15.

A határozat az intézmény részére továbbítva.

84/2019. (III.28.)

a Magyar Kormány által megfogalmazott családtámogatási akcióterv támogatása tárgyában támogató nyilatkozat kiadásáról

Határidő: a határozat közzétételére - 3 nap

A határozat közzétéve.

85/2019. (III.28.)

az Év Rendőre Díj adományozásáról

Határidő: a díj átadására – a Közgyűlés áprilisi ülése

A díj átadására a Közgyűlés 2019. áprilisi 25-ei ülésén kerül sor.

86/2019. (III.28.)

az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozásáról

Határidő: a díj átadására – a Közgyűlés áprilisi ülése

A díj átadására a Közgyűlés 2019. áprilisi 25-ei ülésén kerül sor.

 

34/2019. (II.28.)

az 53/2016. (III.24.) határozattal megállapított Településszerkezeti Terv módosításáról

Határidő: a döntés közzétételére, továbbítására – 15 nap

A döntés továbbítása, közzététele megtörtént.

42/2019. (II.28.)

a 2019. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosításáról

Határidő: 2019. évi költségvetés soron következő módosítása

A 42/2019. (II.28.) határozat alapján benyújtásra került Érd MJV Önkormányzata hosszú időtartamú közfoglalkoztatási igénye a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályához, amely a kérelmet elbírálta és a támogatási szerződés megkötésre került.

49/2019. (II.28.)

a 18. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Határidő: 2019. április 30.

A feladat-ellátási szerződés aláírva.

53/2019. (II.28.)

a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról

Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 15 nap

A támogatási szerződés aláírva.

54/2019. (II.28.)

 

a Cinka Panna Cigányszínház Alapítvány támogatásáról

Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 30 nap

A támogatási szerződés aláírva.

 

Érd, 2019. április 17.

 

 

 T. Mészáros András