Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 20. fejezeti kezelésű előirányzatok 35. alcímcsoport 14. jogcímcsoportban a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja fejezeti kezelésű előirányzat terhére hirdetett pályázati felhívásra Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  a 32/2019. (II.14.) közgyűlési határozat alapján pályázatot nyújtott be az Érd, Bakonyi úti 3000 m3-es medence belső falainak felújítása tárgyában.

 A támogató szervezet 2019. augusztus 15-én 16 163 700 Ft vissza nem térítendő csökkentett támogatási összeg megítéléséről döntött, amely 1 336 300 Ft-tal kevesebb, mint az eredetileg pályázott 17 500 000 Ft.

 A fejlesztési igény nettó összeköltsége azonban változatlanul 25 000 000 Ft, ezért a rekonstrukció sikeres megvalósítása érdekében szükséges az eredetileg igényelt támogatási összeg és a megítélt támogatási összeg különbözetét is biztosítani a Közgyűlés 32/2019. (II.14.) határozatában elfogadott önerőn felül.

 A fentiek értelmében a rekonstrukció költsége az alábbiak szerint módosul:

 

 

Igényelt támogatás nettó összege
 (fejlesztési igény max. 70 %-a) - Ft

Önerő nettó összege
 (fejlesztési igény min. 30 %-a) - Ft

Fejlesztési igény nettó összköltsége - Ft

Eredeti

17 500 000

7 500 000

25 000 000

Módosított

16 163 700

8 836 300

25 000 000

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javalatot!

 

Érd, 2019. szeptember 19.

 

Simó Károly

 

HATÁROZATI JAVASLAT

  

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ”Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” című felhívásra az Érd, Bakonyi úti 3000 m3-es medence belső falainak felújítása tárgyában benyújtott pályázatával összefüggésben a támogatási összeg változása miatt a Vízügyi Építési Alap terhére vállalja a nettó 8 836 300 forint pályázati önerő biztosítását. A beruházás költségei az alábbiak:

 

 

Megítélt támogatás nettó összege
 (fejlesztési igény max. 70 %-a) - Ft

Önerő nettó összege
 (fejlesztési igény min. 30 %-a) – Ft

Fejlesztési igény nettó összköltsége - Ft

Módosított

16 163 700

8 836 300

25 000 000

 

 

2. A Közgyűlés a pályázat benyújtásáról szóló 32/2019. (II.14.) határozatát a fentieknek megfelelően módosítja.

 

Határidő: azonnal

 Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.