Tisztelt Közgyűlés!

 

 A Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft. mint az Érdi Újság kiadója, és a Szuperinfó laphálózat egyik franchise partnere, az alábbi ajánlattal kereste meg önkormányzatunkat:

 Magyarországon 1990-ben jelent meg Egerben az első Szuperinfó, mint ingyenes terjesztésű információs hetilap. Ezt követően néhány év alatt az újszerűségével a hazai háztartások kedvelt hétvégi olvasnivalója lett. Az elmúlt több mint 29 évben ezt az előnyt egyre nagyobb ismertségre váltva tartósan Magyarország legnagyobb példányszámú ingyenes terjesztésű laphálózatává vált.  Jelenleg 1280 városban és kistelepülésen, 56 önálló helyi lap jelenik meg, mellyel egyszerre mintegy 1,5 millió rendszeres olvasó elérése vált lehetővé.

 A Szuperinfó olvasói számára az újság „több, mint egy lap”, ami azt jelenti, hogy a hasznot hozó hirdetések mellett, a lokális hírek, közéleti események is helyet kapnak benne. A változatos tartalmi kínálattal kívánja elérni a lapcsalád az ún. kontaktus szám növelését, hogy az olvasó ne csak egyszer átlapozza és félretegye, hanem tartalma miatt többször is kézbe vegye a Szuperinfót.

 A Szuperinfó hálózat franchise rendszerben működik. A hálózatban résztvevő lapkiadók együttműködnek, saját hasznukra fordítják a kidolgozott üzleti modellt, tapasztalatot, know-how-t, valamint a márka hírnevét, ugyanakkor működésük formája szerint jogilag és pénzügyileg független vállalkozások: saját vállalkozásként, saját nevükben és kockázatukra működtetik a franchise-rendszert, közvetlenül a kiadók állnak szerződéses kapcsolatban a hirdetőkkel, a szerződéses és törvényes kötelezettségeiket saját maguk, saját erőforrásaikból teljesítik.

A bevezetett márkanév (Szuperinfó) használata előnyökhöz juttatja használóját, biztosít egy bevezetett nevet, amit már ismernek és keresnek az olvasók. A hálózathoz való csatlakozás a versenyjogi szabályokba való ütközés nélkül biztosít a szerződés fennállása alatt területi kizárólagosságot. Ezt az ún. csoportmentességi rendeletek biztosítják: jelenleg hatályos 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről.

Az Érdi Újság kiadója, a Maraton Lapcsoport Kft. is tagja ennek a franchise hálózatnak, kiadóként az alábbi Szuperinfó kiadványokat jelenteti meg:

- Szuperinfó Zalaegerszeg

- Szuperinfó Dunaújváros és Környéke

- Szuperinfó Kaposvár és Körzete

- Szuperinfó Székesfehérvár és Körzete

- Vas Megyei Szuperinfó.

 A hálózat lehetőséget biztosít arra is, hogy a kiadó - a terméke önálló arculatát, tartalmát és címét, megtartva - csatlakozzon a lapcsaládhoz. Ebben az esetben az impresszumban kell feltüntetni azt, hogy a kiadvány a Szuperinfó hálózat tagja.

 A hálózathoz való csatlakozás előnyei az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érdi Újság szempontjából:

 1.) A hálózathoz való csatlakozás eredményeként létrejövő együttműködés révén lehetőség nyílik az Érdi Újság terjesztési területén kívüli szolgáltatások, vállalkozások hirdetéseinek a megjelentetésére, ezzel a lap hirdetési bevételeinek növelésére.  Az ebből származó többletbevétel:

  - a munkatársak minőségi munkájának elismerésére, valamint 

- a lap összterjedelmének emelésére fordítható,

- az önkormányzat növelheti az olvasók minőségi tartalommal való ellátottságát   ,

- az olvasók számára elérhetővé válnak például olyan kulturális programokról szóló

tájékoztatók, melyek a térséggel szomszédos városokban, településeken kerülnek       megrendezésre, valamint

 - nagyobb terjedelemmel rendelkezik Érd város lakosainak tájékoztatására.

 2.) Lehetőség nyílik Érd városának bemutatására a hálózathoz tartozó más kiadványokban, illetve az Érdi Újságban hirdető helyi vállalkozások számára is könnyebbé válik a térségen kívüli bemutatkozás.

 3.) A területi kizárólagosság folytán biztosított az Érdi Újság gazdaságilag biztos működtetése, versenyjogi aggályok nélkül.

 Az Érdi Újság kiadója által tett fenti ajánlatot mérlegelve - figyelemmel annak előnyeire -, kérem, hogy a T. Közgyűlés fejezze ki egyetértését a csatlakozás tekintetében!

  

 

Érd, 2019. szeptember 20.

 

  

                                                                                              T. Mészáros András

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Újságnak a Szuperinfó laphálózathoz történő csatlakozásához hozzájárul, azzal, hogy a csatlakozás eredményeit és hatását évente értékelni kell. A Közgyűlés erre tekintettel a hozzájárulás visszavonásának jogát fenntartja.

 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érdi Újság kiadójával a szükséges egyeztetéseket folytassa le, és jognyilatkozatokat tegye meg.

 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozás eredményét és hatását évente tekintse át, és indokolt esetben a hozzájárulás visszavonásáról szóló döntési javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

 

  

Határidő: továbbításra – 15 nap

 Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges