Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Közgyűlés 2019 júniusi ülésén elfogadta a Késő Géza Közmű- és Közlekedésbiztonsági Programot, amelynek egyik célkitűzése fásítási program is.

 

Mint az bizonyára ismert, faültetéssel kapcsolatban a tavalyi évben az önkormányzat már elindított egy nagyszabású, számos érdit megmozgató akciót. Erre az Érdi Városligetben a Papi Földeknél került sor, ahol több mint 10.000 fát és cserjét ültettek el, és amely program folytatódik. Itt a város egész területéről jöttek lakosok fát ültetni, és örömteli volt látni azt, hogy mennyi embernek fontos, hogy létrejöjjön az Érdi Városliget!

 

Ennek kiegészítésére javaslom, hogy indítsunk olyan programot, amely a lakóutcák mentén, a házak előtt is a lehető legtöbb fa ültetését teszi lehetővé. Ennek keretében először azt kell biztosítani, hogy aki szeretne fát ültetni, az jelentkezhessen, majd ezt követően hozzájuthasson a facsemetékhez. A jelentkezés feltételéül kell szabni annak vállalását, hogy az érintett gondozni fogja a háza előtt elültetett fát, valamint természetesen figyelemmel kell lenni arra, hogy csak olyan fák legyenek telepítve, amelyek nem okoznak áramkimaradást ott, ahol az áramellátás légkábelen keresztül kerül biztosításra.

 

Ezt követően lehet majd folytatni a sort azokban az utcákban, ahol elegendő felület áll rendelkezésre, és ahol a közművek is lehetővé teszik a minél több fa közterületen történő elültetését. Erre az érintett önkormányzati képviselők javaslata alapján lehet sort keríteni. Kiemelkedik a sorból az Alsó utca, ahol korábban már készült javaslat a meglévő fasor frissítésére, és amelyet mielőbb célszerű megvalósítani.

 

Évente Érden legalább 800 gyermek születik. Úgy gondolom, hogy ha azt tűzzük ki célként, hogy öt éven belül újabb 4.000 fát ültessünk, akkor elmondhatjuk:  ültessünk annyi fát, ahány gyermek születik Érden!

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2019. szeptember 20.

 

Simó Károly

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  • A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az önkormányzat azon érdi ingatlantulajdonosok részére, akik szeretnék, hogy az ingatlanjuk előtti közterületen új, a felsővezetékeket nem zavaró fák ültetése történjen, és egyúttal vállalják is e fák gondozását, jelentkezési lehetőséget hirdessen.
  • A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Program keretében az önkormányzati képviselők által javasolt helyszíneket is figyelembe kell venni.
  • A jelentkezéseket az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény költségvetésében a faültetésre rendelkezésre álló keretig lehet befogadni. Amennyiben a jelentkezők száma alapján az igények meghaladják a lehetőségeket, a Közgyűlés a szükséges pénzügyi források rendelkezésre bocsátását megvizsgálja.
  • A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Programot az érintett önkormányzati képviselők és az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény bevonásával készítse elő és a Közgyűlés 2020 februári ülésére terjessze elő.

 

Határidő: 2020. február 28

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.