Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése szerint:

 

„A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.”

 

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamit a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet az alábbi módon határozza meg az igazgatási szünet elrendelésének szabályozását:

 

„13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama:

  • nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,
  •  télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

 

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.

 

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamit a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.”

 

 

 

 

 

A 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 6/2018. (VIII.23.) PM rendelet 2. §-a meghatározza a 2019. évi munkaszüneti napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendet, amely a következő:

 

December 7. (szombat)    munkanap

December 24.             (kedd)        pihenőnap

 

December 14. (szombat) munkanap

December 27. (péntek)    pihenőnap

 

 

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a Polgármesteri Hivatalban az ünnepek körüli munkarend az alábbiak szerint kerül kialakításra:

 

2019. december 7. (szombat)    munkanap   8.00-16.30,  ügyfélfogadás nincs

2019. december 24. (kedd)        pihenőnap

 

2019. december 14. (szombat) munkanap    8.00-12.00,   ügyfélfogadás nincs

2019. december 27. (péntek)    pihenőnap.

 

Ugyanakkor, tekintettel az év végi munkaszüneti napok alakulására, igazgatási szünet elrendelésére teszek javaslatot, melyről a fentiek alapján a Közgyűlésnek kell döntést hoznia.

 

Az igazgatási szünet elrendelését a következőképpen javaslom:

 

- 2019. december 23. napjától 2019. december 31. napjáig tartó időszak.

 

- 2019. december 25-26. munkaszüneti nap, 2019. december 24. és december 27. áthelyezett pihenőnap, ezért ezekre a napokra nem kell szabadságot igénybe vennie a dolgozónak.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a polgármesteri hivatal zárva tart. Az ügyfelek ellátása az ügyfélszolgálat által, az általános feladatok ellátása pedig ügyeleti rendszerben lesz biztosított.

 

Kérem a Közgyűlést, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozati javaslatot fogadja el!

 

 

Érd, 2019. november 12.

 

 

  Dr. Csőzik László

     polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. december 23. napjától 2019. december 31. napjáig a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a polgármesteri hivatal zárva tart. Az ügyfelek ellátása az ügyfélszolgálat által, az általános feladatok ellátása pedig ügyeleti rendszerben lesz biztosított.

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.