Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik az érdi 3625/4 hrsz-ú, 213 m2 nagyságú, a 3625/5 hrsz-ú, 201 m2 nagyságú, kivett közterület minősítésű ingatlanok, valamint a 3633/4 hrsz-ú, 200 m2 nagyságú, kivett helyi közút minősítésű ingatlan. Mindhárom ingatlan Érden, az Orom utcában található, kis méretük miatt nem alkalmasak önálló hasznosításra, közterületi funkciót jelenleg nem töltenek be, a 3625/4 és 3625/5 hrsz-ú ingatlanok közterület kapcsolattal sem rendelkeznek. Az ingatlanok megvásárlására a szomszédos ingatlanok tulajdonosai, Kaszás Sándor és Lantos János nyújtottak be kérelmet.

 

Az ingatlanok forgalmi értéke, értékbecslési szakvélemény alapján:

 

Ingatlan

 

Forgalmi érték (bruttó):

 

3625/4 hrsz.

 

812.800,- Ft

 

3625/5 hrsz.

 

774.700,- Ft

 

3633/4 hrsz.

 

762.000,-Ft

 

A tárgyi ingatlanok a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (3) bekezdés a) pontja, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. §  (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező fogalomképtelen törzsvagyonába tartoznak, ezért az ingatlanokat az értékesítést megelőzően a közterületből ki kell vonni és a forgalomképesség biztosítása érdekében ,,kivett beépítetlen területté” kell átminősíteni, az üzleti vagyonba való átsorolás mellett.

 

A Rendelet 8. § (1a) bekezdése alapján az azonos vagyonelemre vonatkozó több tulajdonosi döntés egy időben történő meghozatalára az érintett döntésre jogosultak közül a legmagasabb szintű tulajdonosi joggyakorló jogosult, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a határozati javaslatokról.

 

Érd, 2020. január 24.

 

dr. Csőzik László

    polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1a) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 3633/4 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 200 m²nagyságú ingatlant közterületből kivonja és ,,kivett beépítetlen területként” forgalomképes üzleti vagyonba sorolja, valamint értékesíti azt 762.000,- Ft – azaz hétszázhatvankettőezer forint – vételáron Kaszás Sándor részére.

 

 

Határidő: 90 nap az adásvételi szerződés megkötésére

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1a) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 3625/4 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 213 m²nagyságú ingatlant a közterületből kivonja és ,,kivett beépítetlen területként” forgalomképes üzleti vagyonba sorolja, valamint értékesíti azt 812.800,- Ft – azaz  nyolcszáztizenkettőezer-nyolcszáz forint – vételáron Lantos János részére.

 

 

Határidő: 90 nap az adásvételi szerződés megkötésére

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 3625/5 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 201 m²nagyságú ingatlant a közterületből kivonja ,,kivett beépítetlen területként” forgalomképes üzleti vagyonba sorolja, valamint értékesíti azt 774.700,- Ft – azaz  hétszázhetvennégyezer-hétszáz forint – vételáron Lantos János részére.

 

Határidő: 90 nap az adásvételi szerződés megkötésére

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges